[ORDO MEDICUS] Szczepionka nie jest jedynym remedium na Covid-19

[ORDO MEDICUS] Szczepionka nie jest jedynym remedium na Covid-19

Alternatywy dla szczepionki? Dlaczego tak mało inwestuje się w farmakoterapię Covid-19?

ordomedicus.org: Wielu ludzi zastanawia, dlaczego większość wysiłków Big Pharma na walkę z koronawirusem skupia się na opracowywaniu szczepionek na Covid-19 i forsowaniu globalnych programów szczepień. Niemal całkowicie pomija się wdrażanie nowych leków lub dyskredytuje się leczenie od dawna znanymi preparatami jak amantadyna, iwermektyna, witamina D3, C czy cynk.

To tylko krótki fragment artykułu. Cały artykuł poświęcony problematyce alternatywom dla szczepionki oraz odpowiedzi na pytanie „Dlaczego tak mało inwestuje się w farmakoterapię Covid-19?” znajduje się pod linkiem: https://ordomedicus.org/szczepionka-nie-jest-jedynym-remedium-na-covid-19/

źródło: https://ordomedicus.org/szczepionka-nie-jest-jedynym-remedium-na-covid-19/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE