Szpryca albo psikus! Program #SzczepimySię z OSP

Szpryca albo psikus! Program #SzczepimySię z OSP
„Ochotnicza Straż Pożarna włącza się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19 mogą zdobyć nagrody pieniężne!” W ten sposób na stronach rządowych władze zachęcają drużyny OSP do promocji Narodowego Programu (wy)Szczepień.
Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części:
1. Premia na Start 3.000zł
W ramach Premii na Start, jednostka OSP może otrzymać 3 tys. zł. Warunkiem jest udzielenie wsparcia w zaszczepieniu minimum 50 osób pierwszą dawką.
2. Premia za Szczepienia OSP / 20 lub 40zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby)
Pula środków: 40.000.000zł.
3. Konkurs OSP na Medal
Najbardziej aktywne jednostki OSP biorące udział w programie #SzczepimySię mogą wygrać atrakcyjne nagrody finansowe – w całej Polsce zostanie wyłonionych nawet 300 laureatów.
Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 50 osób pierwszą dawką oraz uzyskanie minimum 100 punktów przez jednostkę OSP.
Nagrody:
1 mln zł za 1. miejsce (minimalna liczba punktów: 1000);
po 250 tys. zł za 2. i 3. miejsce (minimalna liczba punktów: 500);
po 100 tys. zł za miejsca od 4. do 10. (minimalna liczba punktów: 500);
po 20 tys. zł za miejsca od 11. do 100. (minimalna liczba punktów: 100);
po 5 tys. zł za miejsca od 101. do 300. (minimalna liczba punktów: 100).
Personel medyczny wykonujący szczepienia we współpracy z OSP powinien umieścić w e-karcie szczepień pacjenta numer SWD jednostki OSP w polu “Informacje dodatkowe”. Na tej podstawie Centrum e-Zdrowia obliczy liczbę osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP.
Na stronach gov.pl dostępny jest również ranking jednostek OSP, które walczą o pieniądze za wsparcie wyszczepiania populacji Polaków (stan na 06.09.2021):
SzczepimySię z OSP: ranking jednostek OSP (gov.pl)
Autor: Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)