Wyszczep się z Kołem Gospodyń Wiejskich na festynie! Władza płaci dziesiątki milionów złotych..

Wyszczep się z Kołem Gospodyń Wiejskich na festynie! Władza płaci dziesiątki milionów złotych..
Wyszczep się z Kołem Gospodyń Wiejskich na festynie! Ty możesz dostać NOPa lub zaliczyć zgona, a babky z koła gospodyń zgarną kasę.
Patronat honorowy nad programem #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.
Jakie korzyści materialne uzyskują aktywistki z kół gospodyń wiejskich, za organizowanie mobilnych punktów szprycowań na wsi?
1. Festyn #SzczepimySię z KGW
Pula środków: 40.000.000zł.
KGW mogą otrzymać 8 tys. zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego Festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19.
Warunek: zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników przez min. 5h dziennie, na podstawie umowy Koła Gospodyń Wiejskich z punktem szczepień.
2. Premia za Szczepienia KGW
Pula środków: 30.000.000zł
Koła gospodyń wiejskich otrzymają premię za każdą osobę zaszczepioną pierwszą dawką podczas wydarzenia w wysokości:
15 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku poniżej 60 roku życia,
30 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku powyżej 60 roku życia.
Warunkiem otrzymania premii jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką w trakcie trwania wydarzenia.
3. KGW na Medal
Ogólnopolski konkurs na najlepszych 1000 Festynów w Polsce.
Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką podczas Festynu.
Sposób liczenia punktów w konkursie:
2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku powyżej 60 roku życia,
1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku poniżej 60 roku życia.
Koła Gospodyń Wiejskich, których festyn zdobędzie dużo punktów mogą liczyć na atrakcyjne nagrody:
100 tys. zł za 1. miejsce;
50 tys. zł TOP 3;
25 tys. zł dla TOP 10;
10 tys. zł dla TOP 100;
5 tys. zł dla TOP 500;
1 tys. zł dla TOP 1000;
4. Najładniejsze Zdjęcie
Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest zaszczepienie minimum 20 osób pierwszą dawką podczas festynu.
Do wygrania są atrakcyjne nagrody!
25 tys. zł za 1. miejsce;
15 tys. zł TOP 3;
5 tys. zł TOP 10;
1,5 tys. zł TOP 100;
źródło: gov.pl
Autor: Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE