Ogólnopolska Akcja – DZIECI DO SZKOŁY!

Ogólnopolska Akcja – DZIECI DO SZKOŁY!
Od ponad dwóch tygodni działacze i grupy społeczne ciężko pracowali nad kolejną ogólnopolską akcją „Szkoła”, której celem jest stały powrót wszystkich uczniów do szkół bez reżimów sanitarnych i propagandy szczepionkowej.

Składa się ona z trzech punktów:

1. Od 1 września 2021 składać można przygotowane przez nich pisma do dyrektorów szkół, burmistrzów, starostów, naczelników wydziału oświaty, kuratorów oświaty, ministra edukacji i nauki, ministra zdrowia itp. Wszystkie pisma (będą one aktualizowane i uzupełniane na bieżąco) są na specjalnej stronie – link poniżej.

2. W dniu 1 września 2021 organizowane były minipikiety przed urzędami miast, powiatów, gmin, kuratoriów oświaty, ministerstw czy szkół w jak największej liczbie miast i miasteczek Polski.

3. Od 1 września 2021 promowane jest też wśród rodziców wchodzenie do Rad Rodziców w szkołach swoich dzieci.

Jeśli chcesz mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie szkoły, warto wejść w tę strukturę i nadzorować/ opiniować/ zmieniać pracę dyrektora i nauczycieli!

Nie pytaj, co możesz zrobić, tylko skorzystaj z gotowych narzędzi i rozwiązań jakie zostały dla Ciebie przygotowane!!!

#Nigdywiecejzdalnegonauczania

Polecamy stronę: https://akcja-szkola.carrd.co

źródło: https://psnlin.pl

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)