Konferencja Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności

Konferencja Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności
Już w najbliższy piątek, 3 września 2021 r. w godz. 12:00-16:00 w Warszawski Dom Technika NOT odbędzie się Konferencja Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności
Kto może wziąć udział w konferencji:
Każdy. Jednakże ze względu na pojemność sali (maksymalnie 200 osób), wstęp na konferencję mają w pierwszej kolejności media, przedstawiciele organizacji pozarządowych i prawnicy zainteresowani dołączeniem do naszego Stowarzyszenia
Czy udział w konferencji jest darmowy: Tak.
Czy udział w konferencji wymaga zgłoszenia: Nie.
Autor: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)