Adwokat Maja Gidian – apeluje do prawników i radców prawnych. 03.09.2021

Adwokat Maja Gidian – apeluje do prawników i radców prawnych. 03.09.2021
W piątek 3 września 2021r. odbyła się pierwsza konferencja prasowa Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności. Zamieszczamy jeden z bardziej emocjonujących fragmentów wydarzenia, w którym adwokat Maja Gidian odwołując się do odwagi, logicznego i racjonalnego myślenia, zachowania zgodnego z prawem, jak również roty ślubowania adwokackiego, zaapelowała do swoich kolegów po fachu o przyłączenie się do stowarzyszenia. „Dzisiaj nie wypada milczeć. Dzisiaj trzeba wyraźnie powiedzieć co się myśli. Dlaczego? Dlatego, że ludzie tego potrzebują. Dlatego, że musimy ludziom pomagać. […] Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Kolegów, żeby tłumnie wstępowali do naszego stowarzyszenia i żebyśmy wszyscy razem walczyli o to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze. O naszą wolność, godność i o prawdę.” źródło: https://www.facebook.com/gloswolnosciprawnikow/videos/877957736183792/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE