„Ja nie chcę być królikiem” – dr Spark PSNLiN. Piosenka w obronie polskich dzieci.

„Ja nie chcę być królikiem” – dr Spark PSNLiN. Piosenka w obronie polskich dzieci.
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców w obronie dzieci:

„UWAGA! Piosenka w obronie polskich dzieci przed eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej zwanymi „szczepionką” przeciw Covid-19. Przesyłajcie piosenkę, jednoczcie się i stańcie w obronie dzieci. Rząd PIS zezwolił na przeprowadzenie eksperymentu medycznego na zdrowych polskich niemowlętach i dzieciach do lat 12. Wszystko wskazuje na to, że chcą za wszelką cenę wyszczepić cały polski naród, choćby miało to oznaczać przymus i wyprowadzenie wojska na ulicę.”

Zapraszamy do udostępniania piosenki i odwiedzenia naszej strony psnlin.pl

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)