Fluoryzacja co o niej wiesz, a czego nie wiesz. Fluoryzacja w szkole.

Fluoryzacja co o niej wiesz, a czego nie wiesz. Fluoryzacja w szkole.
Czy fluoryzacja zębów jest korzystna, czy szkodliwa dla Twojego dziecka? Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo zrealizowanego przez Włodzimierz Pawelec (YouTube). Polecamy subskrypcję tego kanału, gdyż zawiera ciekawe treści dotyczące zdrowia, kultury, odporności na propagandę, polityki i polityków, a także spraw pro-społecznych. Sam autor w swoich nagraniach poszukuje i z dystansem docieka prawdy w masowej dezinformacji. Jeżeli nurtują Cię w/w zagadnienia, zachęcam do obserwowania Tego niezależnego autora. źródło: YouTube, kanał Włodzimierz Pawelec

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)