Pacjenci w całej Polsce mogą liczyć na leczenie COVID-19 – Badanie kliniczne amantadyny TITAN

Pacjenci w całej Polsce mogą liczyć na leczenie COVID-19 – Badanie kliniczne amantadyny TITAN
Pacjenci w całej Polsce mogą liczyć na leczenie COVID-19 – Badanie kliniczne amantadyny TITAN (za https://przychodnia-przemysl.pl). Włodzimierz Bodnar (pediatra, pulmonolog), laureat konkursu Osobowość Roku i zwycięzca w kategoria Nauka na Podkarpaciu otrzymał wyróżnienie na Zamku Królewskim w Warszawie: „Do dzisiaj nadal nie ma rekomendacji jakiekolwiek leczenia na pierwszym etapie choroby, pacjenci zamykani są na kwarantannie, oczekując na pogorszenie stanu zdrowia, by finalnie trafić w ciężkim stanie z licznymi powikłaniami na oddział. Ci, którzy będą się kwalifikować, dołączą do badania klinicznego amantadyny. Taką możliwość prawidłowego leczenia będzie mieć tylko niecałe 500 osób w Polsce. Stąd warto zapisać sobie wspomniany numer infolinii, który mam nadzieję uratuje kilkaset osób. Uważam, że amantadyna jest pomocna w leczeniu COVID-19, a te badania to tylko potwierdzą.„Docierają do nas liczne relacje pacjentów, którzy do dzisiaj spotykają się ze ścianą w kwestii leczenia COVID-19 (a właściwie jego braku) i nieprzychylnymi komentarzami części lekarzy na temat stosowania amantadyny. Przypominamy, że każdy kwalifikujący się pacjent chory na COVID-19 może dołączyć do badania klinicznego amantadyny, gdzie otrzyma najwyższy poziom leczenia i diagnostyki, który jest podstawą w leczeniu COVID-19. Bo jak wielokrotnie powtarzaliśmy, amantadyna nie jest lekiem na wszystko, zwłaszcza, jak pacjenta się nie bada i nie leczy odpowiednio powikłań. Podawanie samej amantadyny bez innych leków w zaawansowanej chorobie nie jest żadnym rozwiązaniem! W badaniu TITAN pod kierownictwem profesora Adama Barczyka każdy pacjent otrzymuje leczenie pod nadzorem pulmonologów z całej Polski, a część także otrzyma amantadynę. Co ważne, badanie posiada wszelkie zgody Komisji Bioetycznych i urzędów jak choćby URPL. Otrzymując wszelkie zgody udowodniliśmy, że amantadyna z niczym nie koliduje. Badanie jest też niezwykle etyczne, bo każdy pacjent jest badany, otrzymuje równą opiekę i komplet leczenia powikłań, jak i osocze, remdesivir i inne wspomagające leki dostępne w szpitalu. Daje to pacjentowi zdecydowanie najlepszą opiekę, szansę na przeżycie i powrót do zdrowia w stosunku do leczenia przez teleporadę. Do badania mogą dołączyć wyłącznie pacjenci chorzy (nie jest to badanie w celu uzyskania recepty, po przebytym COVID itp!) Mogą dołączyć tylko pacjenci chorzy, którzy do tej pory nie otrzymali amantadyny i są w czasie trwania infekcji SARS-CoV-2. Finalną decyzję podejmuje lekarz, czy dany pacjent może się kwalifikować do badania. […]” Więcej (cały tekst) na temat leczenia Covid-19 i badania klinicznego amantadyny dostępny jest pod LINKIEM: https://przychodnia-przemysl.pl w artykule: „Pacjenci w całej Polsce mogą liczyć na leczenie COVID-19 – Badanie kliniczne amantadyny TITAN” źródło: https://przychodnia-przemysl.pl

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)