[WYSZCZEPIANIE DZIECI] Czy pracownicy szkół, nauczyciele, dyrekcja, organ prowadzący, biorą odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne, powikłania i leczenie..?

[WYSZCZEPIANIE DZIECI] Czy pracownicy szkół, nauczyciele, dyrekcja, organ prowadzący, biorą odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne, powikłania i leczenie..?
Bardzo poważne pytanie: Czy pracownicy szkół, nauczyciele, dyrekcja, organ prowadzący, uruchamiając program wyszczepień w szkołach publicznych, biorą odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne, powikłania i leczenie.. lub pochówek włącznie z odszkodowaniem?
Link do skutków ubocznych (to nie tylko ból ręki, jak to się zwykło zdawkowo tłumaczyć). „Zgłoszenia rejestrowane w systemie SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Pozostałe zgłoszenia są uzupełniane przez Inspekcję Sanitarną i sukcesywnie przesyłane do NIZP-PZH”: https://www.pzh.gov.pl/…/09/Raport-NOP-do-29.08.2021.pdf

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE