[WIDEO] Jesteś agitowany do przyjęcia preparatu przeciw C-19? Poproś o ulotkę, zadaj pytania, jeżeli czegoś nie rozumiesz.

[WIDEO] Jesteś agitowany do przyjęcia preparatu przeciw C-19? Poproś o ulotkę, zadaj pytania, jeżeli czegoś nie rozumiesz.
Merytoryczny i rzeczowy materiał filmowy pt. „Piknik szczepień w Lublinie, każdy festyn szczepień. Informacje przed szczepieniem” przygotowany w odpowiedzi na mnogość plenerowych imprez, na których prowadzone są masowe „wyszczepienia”, poruszający m.in. wątek bezpieczeństwa tzw. szczepień przeciwko Covid-19. Autor filmu (Włodzimierz Pawelec) przekazuje w pełni weryfikowalne i cenne informacje, z którymi warto zapoznać się przed podjęciem decyzji o przyjęciu preparatu przeciw Covid-19. źródło: Kanał Youtube Włodzimierz Pawelec (LINK do filmu) autor wpisu: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)