[WIDEO] Konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Lublin, 14.09.2021

[WIDEO] Konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Lublin, 14.09.2021
W dniu 14 września 2021r. o godzinie 11.30 na schodach ratusza lubelskiego na placu Łokietka odbyła się konferencja prasowa lubelskiej Konfederacji Korony Polskiej poświęcona najnowszej inicjatywie Konfederacji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej: Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski, Bogusław Domański przewodniczący Konfederacji O/Lublin, Anna Zajączkowska oraz Piotr Marek. Konferencja dotyczyła ogólnopolskiej akcji sprzeciwu wobec planowanego procedowania ustawy 1449. Protest zaplanowany jest na 15 września od godz. 16.00 w okolicy Sejmu, podczas jego obrad. Zdaniem środowisk Konfederacji wspomniana ustawa uderza w wolności i swobody obywatelskie poprzez m.in. przymuszanie do szczepień na Covid-19, unikanie odpowiedzialności za niepożądane odczyny poszczepienne, 30-dniowe kwarantanny na podstawie podejrzenia o zakażenie oraz możliwość nakładania przez sanepid kar od 5000-30000 tysięcy złotych, za niepodanie informacji o osobach podejrzanych o zakażenie.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)