[17.09.2021] LUBELSKI SPACER WOLNYCH LUDZI: Z Miłości Do Wolności

[17.09.2021] LUBELSKI SPACER WOLNYCH LUDZI: Z Miłości Do Wolności
„Jeśli uważasz, że Prawa Człowieka nie są przywilejem lecz oczywistością, zapraszamy na: LUBELSKI SPACER WOLNYCH LUDZI: Z Miłości Do Wolności” – tym wolnościowym hasłem organizatorzy zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli, świadomych zagrożenia pogłębiającej się utraty podstawowych praw oraz swobód obywatelskich, do wspólnego spaceru, ponad podziałami, aby wyrazić wspólny sprzeciw wobec kłamstw i manipulacji w mediach, przeciw segregacji sanitarnej, przymusom szczepień, tłamszeniu wolności słowa i łamaniu praw konstytucyjnych.
Termin: piątek 17 września 2021 r. godz. 17:17 (do ok. 20:00)
Trasa: Plac Zamkowy, Stare Miasto, Plac Łokietka, Deptak, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie, Plac Teatralny (przy Centrum Spotkania Kultur)
Znana mądrość głosi: „JEŚLI ZREZYGNUJESZ Z WOLNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA, NIE BĘDZIESZ MIEĆ ŻADNEJ Z TYCH WARTOŚCI”. W obliczu szerzących się już od ponad półtora roku kłamstw i manipulacji, gdy dla rzekomego bezpieczeństwa sanitarnego jesteśmy zmuszani przez decydentów do rezygnacji z podstawowych praw oraz swobód obywatelskich, chcemy zamanifestować swoją postawę Wolnych i Świadomych Ludzi.
Prosimy i zapraszamy: pójdźmy razem na ten „Spacer”, pełni akceptacji dla swojej różnorodności, a także z poczuciem uniwersalnych więzi międzyludzkich, które istnieją ponad podziałami politycznymi i religijnymi. Nie urodziliśmy się po to, aby ktoś nas zniewalał. Nikt nie odbierze nam wolności i godności!
Zachęcamy do przyjścia z dziećmi, przewidziane są dla nich drobne niespodzianki…
#jesteśMY

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)