I Kongres Środowisk Wolnościowych. Zagrożenia wolności i szanse na przyszłość

I Kongres Środowisk Wolnościowych. Zagrożenia wolności i szanse na przyszłość
W dniu 18 września 2021 r. odbędzie się w Lublinie I Kongres Środowisk Wolnościowych.
Organizatorem Kongresu jest środowisko lubelskiej Konfederacji Korony Polskiej. Miejscem obrad będzie sala PZMot ul. Prusa 8. Początek w sobotę 18.09.2021 o godz. 10.00.
Wydarzenie to jest adresowane do wszystkich, którzy nie akceptują obecnej polityki władz (zwłaszcza w sprawie przeciwdziałania Covid-19), a przede wszystkim chcieliby szukać rozwiązań, które pozwolą zahamować negatywne procesy i skutecznie usuwać obecne patologie. Obrady mają posłużyć wzajemnej integracji, wypracowywaniu projektów pożądanych zmian (być może uda się zainicjować powstanie eksperckich grup roboczych) oraz docieraniu z informacją do szerokich kręgów społeczeństwa. Główne obszary obrad będą obejmować takie zagadnienia jak: ochrona zdrowia, porządek prawny, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, edukacja, przekaz medialny, budowanie efektywnej reprezentacji politycznej.
ZARYS PLANU KONGRESU:
9.00 -11.30 Zagadnienia ideowe i kryzys państwa neoliberalnego Prof. dr hab. Adam Wielomski Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
12.00- 13.30 Sytuacja medyczna i ochrona zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka Dr n. med. Zbigniew Hałat Dr n. med. Piotr Witczak Dr n. med. Paweł Basiukiewicz
14.00 -15.30 Porządek prawny i etyka informacyjna
Mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź Red. Piotr Szlachtowicz Red. Rafał Mossakowski Justyna Socha
16.00-17.30 Przedsiębiorczość i bezpieczeństwo Polski
Dr Ignacy Jarzyński Dr Sławomir Ozdyk Bogusław Domański Piotr Panasiuk
Stoiska z książkami autorów od 10.00 do 15.00.
Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia paneli.
Cz. 1 z 4
Cz.2 z 4
Cz.3 z 4

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE