I Kongres Środowisk Wolnościowych. Zagrożenia wolności i szanse na przyszłość

226
0
Share:
W dniu 18 września 2021 r. odbędzie się w Lublinie I Kongres Środowisk Wolnościowych.
Organizatorem Kongresu jest środowisko lubelskiej Konfederacji Korony Polskiej. Miejscem obrad będzie sala PZMot ul. Prusa 8. Początek w sobotę 18.09.2021 o godz. 10.00.
Wydarzenie to jest adresowane do wszystkich, którzy nie akceptują obecnej polityki władz (zwłaszcza w sprawie przeciwdziałania Covid-19), a przede wszystkim chcieliby szukać rozwiązań, które pozwolą zahamować negatywne procesy i skutecznie usuwać obecne patologie. Obrady mają posłużyć wzajemnej integracji, wypracowywaniu projektów pożądanych zmian (być może uda się zainicjować powstanie eksperckich grup roboczych) oraz docieraniu z informacją do szerokich kręgów społeczeństwa. Główne obszary obrad będą obejmować takie zagadnienia jak: ochrona zdrowia, porządek prawny, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, edukacja, przekaz medialny, budowanie efektywnej reprezentacji politycznej.
ZARYS PLANU KONGRESU:
9.00 -11.30 Zagadnienia ideowe i kryzys państwa neoliberalnego
Prof. dr hab. Adam Wielomski
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski
Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
12.00- 13.30 Sytuacja medyczna i ochrona zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka
Dr n. med. Zbigniew Hałat
Dr n. med. Piotr Witczak
Dr n. med. Paweł Basiukiewicz
14.00 -15.30 Porządek prawny i etyka informacyjna
Mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź
Red. Piotr Szlachtowicz
Red. Rafał Mossakowski
Justyna Socha
16.00-17.30 Przedsiębiorczość i bezpieczeństwo Polski
Dr Ignacy Jarzyński
Dr Sławomir Ozdyk
Bogusław Domański
Piotr Panasiuk
Stoiska z książkami autorów od 10.00 do 15.00.
Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia paneli.
Cz. 1 z 4
Cz.2 z 4
Cz.3 z 4
Share:

Leave a reply