[WIDEO] I Kongres Środowisk Wolnościowych w Lublinie. 18.09.2021

[WIDEO] I Kongres Środowisk Wolnościowych w Lublinie. 18.09.2021
18 września 2021 r. odbył się w Lublinie I Kongres Środowisk Wolnościowych „Zagrożenia wolności i szanse na przyszłość”. Organizatorem Kongresu było środowisko lubelskiej Konfederacji Korony Polskiej. Wydarzenie odbyło się w sali PZMot przy ul.Prusa 8. Część 1. Zagadnienia ideowe i kryzys państwa neoliberalnego. Prof. dr hab. Adam Wielomski Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
Część 2. Sytuacja medyczna i ochrona zdrowia.
Dr n. med. Zbigniew Hałat
Dr n. med. Piotr Witczak
Psycholog Małgorzata Jankowska
Dr Anna Martynowska
Część 3. Porządek prawny i etyka informacyjna Red. Grzegorz Płaczek Red. Piotr Szlachtowicz Red. Rafał Mossakowski Justyna Socha Artykuł uzupełniany. Kolejne dwie części relacji z wydarzenia zostaną zamieszczone wkrótce. Galeria zdjęć z wydarzenia. foto: Paweł Januszek Wspieraj projekt „Postaw Na Wolność”: https://zrzutka.pl/4u99vv

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE