[WIDEO] Grzegorz Braun o projekcie „Norymberga 2.0”. Konferencja prasowa.

[WIDEO] Grzegorz Braun o projekcie „Norymberga 2.0”. Konferencja prasowa.
Grzegorz Braun dziękuje za poparcie i ogłasza projekt NORYMBERGA 2.0. Pospolite ruszenie, zbieranie dowodów, działania o charakterze prawnym. Środki finansowe ze zbiórki publicznej na portalu zrzutka.pl (Wsparcie działalności Grzegorza Brauna) skierowane zostaną na wsparcie projektu NORYMBERGA 2.0 – w obronie praw konstytucyjnych Polaków, w imię sprawiedliwości i w celu rozliczenia winnych m.in. ponad 100.000 nadmiarowych zgonów, określanych coraz częściej podobnie jak podczas powyższej konferencji prasowej jako ludobójstwo. Link do źródła: https://www.youtube.com/watch?v=CA6suUx29u0 Poniżej widget zrzutki: (link: https://zrzutka.pl/caj6sn/wplac)
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=CA6suUx29u0

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE