OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO – KONFERENCJA – 01.10.2021, Warszawa

OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO – KONFERENCJA – 01.10.2021, Warszawa
Ruch Społeczny PSG: Serdecznie zapraszamy na Konferencję Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego pod hasłem „OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO!” Wydarzenie odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 12:00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego, gdzie po wystąpieniu naszych prelegentów odbędzie się przemarsz pod Ministerstwo Finansów. Agenda przemówień: 1. Chcemy pracować, nie wegetować. / dr Dariusz Grabowski – doktor nauk ekonomicznych, Lider RS PSG 2. Nie dajmy się podzielić. / przedstawiciele Stowarzyszenia Prawników „Głos Wolności”: Joanna Kapczyńska – adwokat, Paweł Nogal – radca prawny 3. Wszyscy jesteśmy powiązani. / Jacek Czauderna – przedsiębiorca, Lider RS PSG, Prezes Zarządu IGGP / Beata Rakszawski – przedsiębiorca, Członek Rady IGGP 4. Wielu małych dużo może. / przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”: Witold Solski – Przewodniczący Komisji Krajowej OZZS „wBREw” oraz Prezes Zarządu ZPP Wielkopolska, Katarzyna Kosakowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej OZZS „wBREw: 5. Ratujmy życie, zdrowie, wolność i majątek. / dr Zbigniew Hałat – specjalista epidemiolog, były Zastępca Ministra Zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych i Główny Inspektor Sanitarny 6. Suwerenność energetyczna kluczem do przyszłości polskich przedsiębiorców. / prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka – Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Nie może Was tam zabraknąć – to jedyna taka konferencja zrzeszająca przedsiębiorców z całej Polski! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! źródło/wydarzenie FB: Facebook OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO – KONFERENCJA

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE