Opinia biegłego, prof. dr Stefan’a Hockertz’a przeciwko zatwierdzeniu szczepionki Covid dla dzieci. (Do analizy)

Share:

Drogą e-mail otrzymaliśmy ekspertyzę, którą dzielimy się z internautami. Zachęcamy do zapoznania się i analizy. Poniżej streszczenie oraz link do całego dokumentu.

Opinia biegłego, prof. dr Stefan’a Hockertz’a przeciwko zatwierdzeniu szczepionki Covid dla dzieci.

Członkowie-założyciele organizacji Doctors for Covid-Ethics, prof. dr Stefan Hockertz, prof. dr Sucharit Bhakdi i prof. dr Michael Palmer, przygotowali przełomową ekspertyzę dotyczącą stosowania eksperymentalnych szczepionek Covid u dzieci.
Szczególna jest w tym rola prof. dr Stefan’a Hockertz’a, lekarza i naukowca pozbawionego w Niemczech prawa wykonywania zawodu z powodu głoszenia prawdy o covidzie, i skazanego na banicję zawodową w Szwajcarii.
Prawniczka Renate Holzeisen z Południowego Tyrolu w Austrii wniosła skargę do sądu przeciwko zatwierdzeniu przez UE szczepionek „na Covid” dla dzieci. Posłużyła się ona poniższą ekspertyzą, z której wynika, że szczepionki nie są ani bezpieczne, ani skuteczne.
Streszczenie:
Niniejszy raport ekspercki dotyczący stosowania szczepionki COVID-19 firmy Pfizer (Comirnaty, BNT162b2) u młodzieży jest podzielony na trzy części, w których omówiono kolejno następujące zagadnienia:
1. Czy szczepienie młodzieży przeciwko COVID-19 jest konieczne?
2. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer jest skuteczna?
3. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer jest bezpieczna?
Argumenty przedstawione w rozdziale 1. dotyczą wszystkich szczepionek COVID-19, natomiast argumenty przedstawione w rozdziałach 2 i 3 odnoszą się konkretnie do szczepionki firmy Pfizer.
W rozdziale 1. wykazano, że szczepienie nastolatków przeciwko COVID-19 jest zbędne, ponieważ:
– w tej grupie wiekowej choroba przebiega prawie zawsze łagodnie, nie powodując groźnych skutków;
– w rzadkich przypadkach klinicznych, które wymagają leczenia, jest ono łatwo dostępne;
– odporność na chorobę wynikająca z wcześniejszego zakażenia wirusem (SARS-CoV-2) lub innymi szczepami koronawirusa jest obecnie szeroko rozpowszechniona;
oraz
– bezobjawowa młodzież nie przenosi choroby na inne osoby, które są z rzeczy samej bardziej narażone na ryzyko zakażenia z innego źródła.
W rozdziale 2 wykazano, że deklarowana przez firmę Pfizer skuteczność jej szczepionki – wynosząca 95% u dorosłych i 100% u młodzieży – nie jest prawdziwa. Z następujących powodów:
– dane te są mylące, ponieważ odnoszą się do skuteczności względnej, a nie bezwzględnej, która jest rzędu zaledwie 1%;
– dane są wątpliwe, ponieważ odnoszą się do arbitralnie zdefiniowanego punktu końcowego oceny, który jest klinicznie bez znaczenia, podczas gdy nie wykazano żadnej skuteczności przeciwko poważnej chorobie lub śmiertelności;
– dane są zatem najprawdopodobniej, ogólnie rzecz ujmując, oszustwem.
W rozdziale 3 wykazano, że profil bezpieczeństwa szczepionki firmy Pfizer jest katastrofalnie niski.
Omówiono w nim, że:
– firma Pfizer, EMA i FDA systematycznie pomijały dowody pochodzące z przedklinicznych badań na zwierzętach, które wyraźnie wskazywały na poważne ryzyko związane ze zdarzeniami niepożądanymi;
– szczepionka firmy Pfizer spowodowała tysiące zgonów w ciągu pięciu miesięcy od jej wprowadzenia;
– instytucje, które wydały zgodę na stosowanie tej szczepionki w trybie pilnym, popełniły poważne błędy i zaniedbania w ocenie znanych i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.
Jedyny możliwy wniosek z tej analizy jest taki, że stosowanie tej szczepionki u młodzieży jest niedopuszczalne i że należy natychmiast zaprzestać jej dalszego stosowania we wszystkich grupach wiekowych.

CAŁY DOKUMENT DO POBRANIA – LINK: Ekspertyza Hockertz, Bhakdi, Palmer 09.2021 Szczepionki Covid-19

Nadesłane przez Jan Rybski
Inicjator-Założyciel
Koalicja na Rzecz Zmian w Polsce „BASTA!”


„Złożenie wolności w ofierze na ołtarzu bezpieczeństwa obraca się zawsze w przemoc obdarowanego wobec ofiarodawcy” – Jan Rybski
„Odwagi! Wypłyń na głęboką wodę – i szukaj tam prawdy, stawiając sobie pytania i szukając na nie odpowiedzi! – bo tylko prawda nas wyzwoli!”
„Prawda jest jak lew. Nie trzeba jej bronić. Uwolnij ją, a obroni się sama” – Św. Augustyn
„Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny – w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy” – Przesłanie Pana Cogito, Zbigniew Herbert
„Wolność łączy z prawdą nierozerwalny związek” – św. Jan Paweł II.
„Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co Bestia chce, abyśmy wierzyli” – abp Carlo Maria Vigano

Share:

Leave a reply