Opinia biegłego, prof. dr Stefan’a Hockertz’a przeciwko zatwierdzeniu szczepionki Covid dla dzieci. (Do analizy)

Opinia biegłego, prof. dr Stefan’a Hockertz’a przeciwko zatwierdzeniu szczepionki Covid dla dzieci. (Do analizy)
Drogą e-mail otrzymaliśmy ekspertyzę, którą dzielimy się z internautami. Zachęcamy do zapoznania się i analizy. Poniżej streszczenie oraz link do całego dokumentu. Opinia biegłego, prof. dr Stefan’a Hockertz’a przeciwko zatwierdzeniu szczepionki Covid dla dzieci. Członkowie-założyciele organizacji Doctors for Covid-Ethics, prof. dr Stefan Hockertz, prof. dr Sucharit Bhakdi i prof. dr Michael Palmer, przygotowali przełomową ekspertyzę dotyczącą stosowania eksperymentalnych szczepionek Covid u dzieci. Szczególna jest w tym rola prof. dr Stefan’a Hockertz’a, lekarza i naukowca pozbawionego w Niemczech prawa wykonywania zawodu z powodu głoszenia prawdy o covidzie, i skazanego na banicję zawodową w Szwajcarii. Prawniczka Renate Holzeisen z Południowego Tyrolu w Austrii wniosła skargę do sądu przeciwko zatwierdzeniu przez UE szczepionek „na Covid” dla dzieci. Posłużyła się ona poniższą ekspertyzą, z której wynika, że szczepionki nie są ani bezpieczne, ani skuteczne. Streszczenie: Niniejszy raport ekspercki dotyczący stosowania szczepionki COVID-19 firmy Pfizer (Comirnaty, BNT162b2) u młodzieży jest podzielony na trzy części, w których omówiono kolejno następujące zagadnienia: 1. Czy szczepienie młodzieży przeciwko COVID-19 jest konieczne? 2. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer jest skuteczna? 3. Czy szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer jest bezpieczna? Argumenty przedstawione w rozdziale 1. dotyczą wszystkich szczepionek COVID-19, natomiast argumenty przedstawione w rozdziałach 2 i 3 odnoszą się konkretnie do szczepionki firmy Pfizer. W rozdziale 1. wykazano, że szczepienie nastolatków przeciwko COVID-19 jest zbędne, ponieważ: – w tej grupie wiekowej choroba przebiega prawie zawsze łagodnie, nie powodując groźnych skutków; – w rzadkich przypadkach klinicznych, które wymagają leczenia, jest ono łatwo dostępne; – odporność na chorobę wynikająca z wcześniejszego zakażenia wirusem (SARS-CoV-2) lub innymi szczepami koronawirusa jest obecnie szeroko rozpowszechniona; oraz – bezobjawowa młodzież nie przenosi choroby na inne osoby, które są z rzeczy samej bardziej narażone na ryzyko zakażenia z innego źródła. W rozdziale 2 wykazano, że deklarowana przez firmę Pfizer skuteczność jej szczepionki – wynosząca 95% u dorosłych i 100% u młodzieży – nie jest prawdziwa. Z następujących powodów: – dane te są mylące, ponieważ odnoszą się do skuteczności względnej, a nie bezwzględnej, która jest rzędu zaledwie 1%; – dane są wątpliwe, ponieważ odnoszą się do arbitralnie zdefiniowanego punktu końcowego oceny, który jest klinicznie bez znaczenia, podczas gdy nie wykazano żadnej skuteczności przeciwko poważnej chorobie lub śmiertelności; – dane są zatem najprawdopodobniej, ogólnie rzecz ujmując, oszustwem. W rozdziale 3 wykazano, że profil bezpieczeństwa szczepionki firmy Pfizer jest katastrofalnie niski. Omówiono w nim, że: – firma Pfizer, EMA i FDA systematycznie pomijały dowody pochodzące z przedklinicznych badań na zwierzętach, które wyraźnie wskazywały na poważne ryzyko związane ze zdarzeniami niepożądanymi; – szczepionka firmy Pfizer spowodowała tysiące zgonów w ciągu pięciu miesięcy od jej wprowadzenia; – instytucje, które wydały zgodę na stosowanie tej szczepionki w trybie pilnym, popełniły poważne błędy i zaniedbania w ocenie znanych i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Jedyny możliwy wniosek z tej analizy jest taki, że stosowanie tej szczepionki u młodzieży jest niedopuszczalne i że należy natychmiast zaprzestać jej dalszego stosowania we wszystkich grupach wiekowych. CAŁY DOKUMENT DO POBRANIA – LINK: Ekspertyza Hockertz, Bhakdi, Palmer 09.2021 Szczepionki Covid-19 Nadesłane przez Jan Rybski Inicjator-Założyciel Koalicja na Rzecz Zmian w Polsce „BASTA!”
„Złożenie wolności w ofierze na ołtarzu bezpieczeństwa obraca się zawsze w przemoc obdarowanego wobec ofiarodawcy” – Jan Rybski „Odwagi! Wypłyń na głęboką wodę – i szukaj tam prawdy, stawiając sobie pytania i szukając na nie odpowiedzi! – bo tylko prawda nas wyzwoli!” „Prawda jest jak lew. Nie trzeba jej bronić. Uwolnij ją, a obroni się sama” – Św. Augustyn „Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny – w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy” – Przesłanie Pana Cogito, Zbigniew Herbert „Wolność łączy z prawdą nierozerwalny związek” – św. Jan Paweł II. „Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co Bestia chce, abyśmy wierzyli” – abp Carlo Maria Vigano

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)