Głos Wolności: apel do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Share:

Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności:
„Szanowni Państwo,
W dniu 22 września 2021 r. skierowaliśmy apel do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym wezwaliśmy władze kościoła do zaprzestania nakłaniania wiernych do poddania się szczepieniu ❗
⚠️ Kościół Katolicki nie powinien bezrefleksyjnie zachęcać wiernych do poddania się szczepieniom
⚠️ Kościół nie ma dostatecznej wiedzy medycznej w promowaniu takich, czy innych zabiegów medycznych i w żaden sposób nie jest uprawniony do wkraczania w tę sferę działalności państwa
⚠️ Kościół, jak każda osoba prawna, odpowiada za swoje działania, w szczególności te, które wykraczają poza jego kompetencje
⚠️ Odpowiedzialność ta może zostać skonkretyzowana w każdym indywidualnym przypadku wystąpienia szkody. Świadomość powyższego powinna towarzyszyć wszystkim przedstawicielom Kościoła Katolickiego, w tym również jego najwyższym władzom.”

 

źródło: Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności

Share:

Leave a reply