„Grupa C-19, a 4-ta fala pandemii” – spotkanie się z Profesorem Mirosławem Piotrowskim w Puławach

„Grupa C-19, a 4-ta fala pandemii” – spotkanie się z Profesorem Mirosławem Piotrowskim w Puławach
W niedzielę 3 października o godzinie 15 spotykamy się z Profesorem Mirosławem Piotrowskim w Puławach, zapraszamy!
Miejsce – Hotel Olimpic ul. Hauke-Bossaka 1, Puławy
Temat spotkania: „Grupa C-19, a 4-ta fala pandemii”
Podczas spotkania będzie możliwość pozyskania książki z autografem od Pana Profesora Piotrowskiego.
Realizacja transmisji: Ryszard Kempa / Lubelski Bunt

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE