„Pogotowie” etycznych lekarzy, medyków oraz placówek opieki zdrowotnej bez segregacji sanitarnej (baza informacyjna tworzona przez pacjentów i ludzi dobrej woli)

„Pogotowie” etycznych lekarzy, medyków oraz placówek opieki zdrowotnej bez segregacji sanitarnej (baza informacyjna tworzona przez pacjentów i ludzi dobrej woli)
„Pogotowie” etycznych lekarzy, medyków oraz placówek opieki zdrowotnej bez segregacji sanitarnej (baza informacyjna tworzona przez pacjentów i ludzi dobrej woli). Formularz poniżej: (LINK – https://forms.gle/gTuWkHsEH6TFPDht7) W związku z pytaniami napływającymi do redakcji „Postaw Na Wolność” oraz „Lubelski Bunt”, uprzejmie prosimy o pomoc w odnalezieniu etycznych lekarzy, placówek medycznych i miejsc w całej Polsce, gdzie zarówno ludzie zaszczepieni jak i niezaszczepieni (dzieci, dorośli, seniorzy) mogą otrzymać pomoc bez względu na fakt przyjęcia preparatu genetycznego lub „przetestowania” w poszukiwaniu zakażenia wiadomo czym. Uwolnijmy się wspólnie od tej segregacji sanitarnej, wspierajmy się, dajmy niezależnym lekarzom, medykom, pielęgniarkom szacunek, w zamian za godność i prawdziwą pomoc medyczną. Lista będzie aktualizowana, oczywiście jeżeli Państwo postanowicie pomóc ją stworzyć i podzielicie się wiedzą. Potraktujmy to jako forum wymiany cennej wiedzy i przydatnych informacji, zdając sobie też sprawę, że możemy uratować komuś życie, pomóc w cierpieniu i chorobie.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE