Lubelski Bunt
Rośniemy w siłę 💪 Nasza strona liczy już ponad 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ polubień!
Dziękujemy wszystkim, którzy polubili oraz obserwują stronę Lubelskiego Buntu.
W szczególności podziękowania dla tych, którzy lajkują, komentują i udostępniają posty z naszej strony i tym samym przyczyniają się do rozwoju Lubelskiego Buntu!
Słowa podziękowania należą się również szanownemu posłowi Grzegorzowi Braunowi, który poprzez zaznaczenie u nas swojej obecności, miał duży wkład w przyciągnięcie bardzo wielu nowych obserwujących.
Każde polubienie i udostępnienie są dla nas cenne, jak również i każdy pozytywny, wartościowy komentarz.
To właśnie dla was jest poświęcane nasze zaangażowanie.Dzięki temu, że jest duże zainteresowanie naszą działalnością, wiemy że nasze działania mają sens i przynoszą oczekiwane zadowalające nas efekty.
Dziękujemy wam bardzo, razem jesteśmy Zjednoczeni dla Wolności 🇵🇱

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)