[Powiat opolski] Powstaje „Klub odporności naturalnej i profilaktyki zdrowotnej”. Inicjatorem jest grupa Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

[Powiat opolski] Powstaje „Klub odporności naturalnej i profilaktyki zdrowotnej”. Inicjatorem jest grupa Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego
W środę (06.20.2021) w Opolu Lubelskim z inicjatywy grupy mieszkańców powiatu opolskiego zrzeszonych w nieformalnej grupie społecznościowej „Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego <#GOlop>” zawiązał się „Klub odporności naturalnej i profilaktyki zdrowotnej„. Jest to prawdopodobnie pierwsze takie przedsięwzięcie w regionie, skierowane dla dorosłych, dzieci, seniorów, dla rodzin, zaprzyjaźnionych znajomych, a nawet grup zawodowych, które chcą w pozytywnej atmosferze, świadomie wypracować właściwą postawę w swojej psychice, jak i wzmocnić odporność biologiczną zgodnie z mottem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Priorytetem jest poszerzanie indywidualnej wiedzy w tematyce wzmacniania odporności naturalnej i stosowania *wczesnej profilaktyki oraz *pierwotnej profilaktyki prozdrowotnej zapobiegającej również zakażeniom, których następstwem może być zaistnienie choroby, choć zgodnie z definicją *zakażenia – w kontakcie z patogenem nie musi dojść do przełamania bariery immunologicznej. Kluczowe, naukowe pojmowanie faktów, a także integracja i dobra zabawa oraz kreatywne pomysły, to wszystko przyświeca inicjatorom stworzenia klubu. Nie trzeba być naukowcem, żeby zauważyć, iż olbrzymia przewaga osób po zetknięciu się z patogenem, którym przez ponad 1,5 roku administruje władza przy wsparciu mediów, nie zachorowała lub przeszła chorobę z mniejszymi lub większymi objawami. To nie cud, że wyzdrowieli, lub nie zakazili się, a raczej fakt naukowy działania układu odpornościowego. Podobnie jak w przypadku nabrania odporności po przechorowaniu, która uodparnia na daną chorobę. Co zresztą słyszymy z ust niezależnych lekarzy i naukowców, choć szkoda, że nie przedostają się te naukowe głosy do mediów mainstreamowych. Przez to ludzie zmuszeni są do bezalternatywnej wiary wyłącznie w preparaty farmakologiczne, jako jedynego sposobu pokonania np. koronawirusa. Profilaktyka odpornościowa i leki wspierające organizm w czasie infekcji, są „zbanowane” w ostatnich miesiącach, podobnie jak głosy lekarzy i naukowców, którzy pozostali wierni tej nauce. Brak jest konstruktywnej i rzetelnej debaty na temat odporności przeciw zakażeniu koronawirusem, więc stąd tworzą się oddolne ruchy poszukujące prawdy i wspierające się wzajemnie oraz propagujące niezależny głos polskich i światowych naukowców, lekarzy, prawników. Tak pół żartem mówiąc: Tarzan wychował się wśród małp, więc nie dziwne, że nie potrafił zachować się we właściwy, cywilizowany sposób przy stole w jadalni. Gdyby miał możliwość przynajmniej pół na pół wychowywać się to z małpami, to bytować też wśród ludzi, to prawdopodobnie nauczyłby się takich podstaw zachowań. 🙂 Brakowało mu świadomości na temat savoir-vivre, ale przynajmniej odporność naturalną miał prawdopodobnie wzorcową. Gdyby widzowie mainstreamowych programów TV mieli możliwość wysłuchać wszystkich opinii, poznać badania naukowe i ich różne wyniki, to przynajmniej mogliby wykryć naciągane fakty używając swojego prywatnego wykrywacza kłamstw. A tak, ci którzy zdają się wyłącznie na łaskę mediów rządowych i komercyjnych, zmuszeni są niestety ślepo wierzyć w głos z telewizora, osłabiać przy tym układ odpornościowy, skakać z gałęzi na gałąź na sygnał kilku „ekspertów” i „specyficznie wykształconych” w stosunku do pełnionych funkcji polityków. „Bieg po odporność i spacer po zdrowie” – to pierwsze z planowanych działań Klubu „odpornościowców” na rzecz wzmocnienia własnego organizmu. Najpierw – odpowiednio do swoich możliwości – biegniemy lub spacerujemy w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. Potem w kolejnych miejscowościach naszego powiatu, będziemy zaopatrywać nasze ciała w tlen, poprawę kondycji i pozytywną energię. Grupa #GOlop od momentu zaistnienia, podejmuje również oddolne inicjatywy skierowane na świadomość obywatelską. Podczas wczorajszego spotkania uczestnicy złożyli podpisy pod projektem ustawy Fundacji Rzecznik Praw Rodziców przeciwko edukacji zdalnej – „Nigdy więcej nauki zdalnej – inicjatywa obywatelska”. Więcej na ten temat projektu ustwy, uzasadnienie tu – LINK.
*zakażenie: zespół objawów patologicznych powstałych na skutek zadziałania na ustrój czynnika chorobotwórczego (bakterie, wirusy) PO PRZEZWYCIĘŻENIU NATURALNYCH, swoistych i nieswoistych BARIER IMMUNOLOGICZNYCH [strona 443 Encyklopedia dla pielęgniarek pod redakcją prof. dr med. Józefa Bogusza PZWL Warszawa 1982]
*Profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia [poz.luxmedlublin.pl]
*Profilaktyka pierwotna (I fazy) polegająca na działaniach ukierunkowanych na jednostki oraz środowisko bytowania ludzi w celu zmniejszenia wystąpienia chorób lub zaburzeń zdrowia. Zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka [poz.luxmedlublin.pl]
Ps. Jednym z deklarowanych celów nowo powstałego Klubu jest także budzenie ducha obywatelskiego, wzorem z pionierskiej organizacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, działającego w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XXw., zdelegalizowanym dopiero po wojnie – przez komunistów.
Autor: Paweł Januszek / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

10.10.2021 Opole Lubelskie

17.10.2021 Poniatowa

Temat do dyskusji na Forum Postaw na Wolność: https://postawnawolnosc.pl/forum/topic/powiat-opolski-powstaje-klub-odpornosci-naturalnej-i-profilaktyki-zdrowotnej-inicjatorem-jest-grupa-glos-obywatelski-powiatu-opolskiego/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE