Zapadł wyrok – UNIEWINNIENIE. Sprzeciw ze strony jednej z osób biorących udział w spacerze w marcu, został finalnie rozpatrzony podczas rozprawy

Zapadł wyrok – UNIEWINNIENIE. Sprzeciw ze strony jednej z osób biorących udział w spacerze w marcu, został finalnie rozpatrzony podczas rozprawy
Opole Lubelskie, 07.10.2021. Jest uniewinnienie za spacer (niesłusznie nazwany zgromadzeniem) w marcu w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. Wniosek do sądu złożony przez opolską policję, a następnie wyrok nakazowy, po sprzeciwie ze strony jednej z osób biorących udział w spacerze 28 marca 2021r., został finalnie rozpatrzony podczas rozprawy. Zapadł wyrok – UNIEWINNIENIE.
Litera prawa została utrzymana.
Ps. Zdjęcie przedstawia trzy radiowozy i garstkę spacerowiczów, którzy zostali spisani przez policję.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE