[LUBLIN] Spotkanie organizacyjne partii Konfederacji Korony Polskiej w Lublinie

[LUBLIN] Spotkanie organizacyjne partii Konfederacji Korony Polskiej w Lublinie
W piątek 8 października 2021r. odbyło się spotkanie organizacyjne partii Konfederacji Korony Polskiej w Lublinie, na którym omawiane były cele oraz budowane struktury środowiska Konfederacji Korony Polskiej.
Spotkanie prowadzili lokalni lubelscy liderzy Korony Lublin:
– Bogusław Domański,
– Prof. Ryszard Zajączkowski
– oraz Piotr Panasiuk.
Przyjechały osoby całego województwa lubelskiego, w sporej części osoby które były wcześniej na lubelskim Kongresie z dnia 18 września.
Jest w tym miejscu świetna okazja, aby dowiedzieć się prawdziwych realiów o otaczającej nas rzeczywistości oraz do tego, żeby wzajemnie się zapoznać.
Każda osoba ma tam możliwość się przedstawić, opowiedzieć o sobie oraz posłuchać na temat programu ugrupowania.
W ten sposób łączymy i jednoczymy ludzi podzielających nasze poglądy na naszym obszarze – relacjonuje Ryszard Kempa, działacz KKP.
Autor wpisu: Paweł Januszek / foto: Ryszard Kempa

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE