[OPOLE LUBELSKIE] „Bieg po odporność i spacer po zdrowie” / Zbiórka podpisów „Nigdy więcej nauki zdalnej”

[OPOLE LUBELSKIE] „Bieg po odporność i spacer po zdrowie” / Zbiórka podpisów „Nigdy więcej nauki zdalnej”
Pierwsze pro-odpornościowe spotkanie aktywnych obywatelsko mieszkańców powiatu opolskiego z grupy #GOlop. Poza prozdrowotną rekreacją, mającą na celu podniesienie odporności naturalnej, uczestnicy spotkania oraz przypadkowo napotkane osoby, podpisały się pod projektem ustawy przeciw zdalnemu nauczaniu dzieci.
Wraz z Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zachęcamy do włączenia się i wsparcia akcji zbiórki podpisów pod projektem ustawy przeciwko edukacji zdalnej: „Nigdy więcej nauki zdalnej – inicjatywa obywatelska”.
– Po co to robić?
Robimy to dla naszych dzieci.
– Dlaczego ja?
Nikt inny nie zrobi tego za Ciebie.
Do zobaczenia w Poniatowej – za tydzień! 😉
Ps. Podczas spaceru spotkaliśmy rodziców dziewczynki, która nie mogła wziąć udziału w meczu, ponieważ jedna z puławskich szkół dostała wytyczne od organizatora, aby dokonać segregacji sanitarnej pod względem wyszczepień dzieci, które będą mogły wziąć udział w otwarciu nowej hali sportowej w Puławach.
Autor: Paweł Januszek / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE