[PUŁAWY] „Moja córka nie mogła zagrać w meczu bo jest niezaszczepiona”. Segregacja sanitarna dzieli i krzywdzi dzieci.

[PUŁAWY] „Moja córka nie mogła zagrać w meczu bo jest niezaszczepiona”. Segregacja sanitarna dzieli i krzywdzi dzieci.
Z informacji otrzymanych od internautki dowiadujemy się, iż jedna z puławskich szkół dostała wytyczne od organizatora, aby dokonać segregacji sanitarnej pod względem wyszczepień dzieci, które będą mogły wziąć udział w otwarciu nowej hali sportowej w Puławach. Jak relacjonuje jeden z rodziców, także rodzice niewyszczepieni mieli nie wziąć udziału w wydarzeniu: – Nowa piękna hala w Puławach dostępna jest tylko dla zaszczepionych. Bilety na sobotni mecz dostali tylko rodzice zaszczepionych uczniów, a dzieci które nie są zaszczepione nie mogły zagrać. – Moja córka nie mogła zagrać w meczu bo jest niezaszczepiona, szkoła dostała wytyczne, że tylko dzieci zaszczepione mogą zagrać, a zaproszenie na wydarzenie otwarcia dostaną tylko rodzice zaszczepieni. Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)