„Udostępnij! Alarm! Dzieci zagrożone! Politycy chcą segregacji i dyskryminacji w żłobkach i przedszkolach!

61
0
Share:

W sejmie jest procedowany niebezpieczny druk nr 920 – senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jednym z kryteriów objęcia dziecka opieką miałoby być posiadanie przez nie „wymaganych” szczepień potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza. Projekt ma prowadzić nawet do wykluczenia dzieci ze żłobków i przedszkoli! To przygotowanie polskiego prawa do forsowania przymusowych szczepionek – również na C-19 u dzieci.
12 października o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie podkomisji i projekt może zostać przegłosowany jeszcze podczas najbliższego posiedzenia sejmu!
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=920
Protestuj!”

Share:

Leave a reply