Apel Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19

Apel Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19
Apel Ordo Medicus o wstrzymanie szczepień dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19. Na stronie < LINK > można poprzeć apel, a także śledzić postępy Komisji Śledczej ds. Pandemii. LINK do petycji: https://www.petycjeonline.com/apel_ordo_medicuso_wstrzymanie_szczepie_dzieci_i_modziey_przeciwko_covid-19 Nazwiska figurujące pod apelem opracowanym przez lekarzy i naukowców w ramach niezależnego Intytutu Ordo Medicus: Prof.dr hab. n. farm. Maria H. Borawska, Białystok Dr hab. n. med. Andrzej Bugaj dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory” Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański Prof. zw. dr hab. n. med. Maria E. Sobaniec-Łotowska, Białystok prof. zw. dr hab. n. med Krystyna Lisiecka- Opalko Prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG Prof.zw. dr hab. Ryszard Zajączkowski Dr n. med. Marek Błażejak Dr Mariusz Błochowiak Dr Zbigniew Hałat Dr Michał Lewandowski Dr n. med. Zbigniew Martyka dr n. med. Dorota Sienkiewicz Dr n. med. Piotr Witczak Lek. Artur Bartosik Lek. Paweł Basiukiewicz Radca prawny Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź Hieronim Kiezik, architekt Lek. med. Anna Prześlica-Martynowska Lek. dent. Daniel Mazur Radca prawny Paweł Nogal Lek. Piotr Rubas Lek. Wojciech Węglarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Lek. med. Ireneusz Wojcik, Specjalista Położnictwa i Ginekologii Uzasadnienie naukowe wraz z listą publikacji naukowych, na którym bazuje oświadczenie znajduje się na stronie https://ordomedicus.org/szczepienie-dzieci-przeciwko-covid-19-niewielkie-korzysci-istotne-ryzyko/ Autor wpisu: Paweł Januszek / Postaw Na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE