Forum wymiany myśli i informacji. Przestrzeń do rzeczowej dyskusji w dobie cenzurowanych i blokowanych mediów społecznościowych

Forum wymiany myśli i informacji. Przestrzeń do rzeczowej dyskusji w dobie cenzurowanych i blokowanych mediów społecznościowych
Zachęcamy do budowania i współtworzenia Forum wymiany myśli i informacji, na stronie Lubelski Bunt / Postaw na Wolność.
Strona i forum może stać się pewnego rodzaju uzupełnieniem wolnego dyskursu, w dobie cenzurowanych i blokowanych mediów społecznościowych (FaceBook, YouTube, ect.), a także miejscem do rzeczowej wymiany opinii i faktów.
Zapraszamy do rejestracji, testowania i współtworzenia FORUM wolnościowego pod LINKIEM: https://postawnawolnosc.pl/forum
Prosimy o sugestie i opinie w temacie w komentarzach, bądź bezpośrednio na forum w odpowiednim do tego temacie.

FORUM <WEJŚCIE>

Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE