PANIE PREZYDENCIE: „Czy może zostać stworzony narodowy program podnoszenia poziomu naturalnej odporności organizmu?”

PANIE PREZYDENCIE: „Czy może zostać stworzony narodowy program podnoszenia poziomu naturalnej odporności organizmu?”
Poniżej zamieszczamy korespondencję z dnia 22 września 2020 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP z dnia 24 listopada 2020 roku: „Czy może zostać stworzony narodowy program podnoszenia poziomu naturalnej odporności organizmu? Naturalna odporność biologiczna w opinii wielu uznanych, wybitnych lekarzy, jest najważniejszą zaporą przed epidemiami chorób cywilizacyjnych i zakaźnych, w szczególności wszelkiego rodzaju grypami, z wirusowym Covid-19 włącznie. Odporność ta wynika głównie z prowadzenia zdrowego trybu życia, w szczególności dbania o zachowanie wszechstronnej sprawności fizycznej, odporności na zmiany atmosferyczne, właściwego odżywiania i przebywania w zdrowym otoczeniu. Znajomość sposobów regeneracji sił i skutecznego wypoczynku ma również wielkie znaczenie. Najwłaściwszym zespołem ekspertów, który mógłby wypracować odpowiednie wytyczne w tym zakresie, wydaje się być profesjonalnie uzupełniona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia. W jej składzie powinny się znaleźć pomijane dotąd następujące osoby:
 • Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich: aby skuteczniej promować zdrową, ekologiczną polską żywność za pośrednictwem Ministra;
 • stali przedstawiciele Senatów następujących uczelni akademickich (po jednym z każdej):
  • medycznych,
  • rolniczych (chodzi o choroby odzwierzęce, produkcję żywności oraz sposoby zdrowego żywienia człowieka),
  • sportowych (chodzi o skuteczne sposoby zachowania sprawności fizycznej).
Program podnoszenia poziomu naturalnej odporności powinien uwzględniać ekologiczne zasady rozwoju miast, aby nie stawały się one betonowymi pustyniami, pozbawionymi wystarczającej ilości całorocznej zieleni (liściastej i iglastej), niezbędnej do produkcji tlenu. Zieleń może stanowić również w zabudowie miejskiej naturalne kliny doprowadzające świeże powietrze z otaczających terenów pozamiejskich. Na wszystkich kominach fabrycznych powinny być zainstalowane skuteczne filtry, eliminujące szkodliwe dymy, szczególnie te, powstające przy spalaniu węgla. Punkty skupu surowców wtórnych winny mieć obniżone podatki, by poprzez wyższe ceny zachęcały społeczeństwo do zwiększonej aktywności. Dotyczy to w szczególności makulatury, która ma wielkie znaczenie w ograniczaniu wycinki lasów, będących głównym czynnikiem oczyszczającym powietrze. Należy poprzez politykę podatkowo-kredytową bezwzględnie promować:
 • produkcję w kraju, z polskich surowców, ekologicznej żywności roślinnej i zwierzęcej oraz ziołowych leków i nalewek;
 • produkcję testów, umożliwiających badanie laboratoryjne wpływu konserwantów i ulepszaczy w żywności na zdrowie;
 • tworzenie ogólnodostępnych ośrodków praktycznej nauki domowej gastronomii i farmacji opartej na naturalnych surowcach spożywczych wolnych od konserwantów i ulepszaczy smaku, aby absolwenci potrafili samodzielnie w warunkach domowych upiec chleb, zrobić tradycyjną kiełbasę, prawdziwą czekoladę i słodycze, ocet oraz wykonać różnego typu tradycyjne lecznicze soki, syropy i nalewki ziołowe. Tego typu umiejętności pozwoliłyby konsumentom w dużym stopniu uniezależnić się od pełnych szkodliwej chemii produktów wykonywanych metodami przemysłowymi.
Tego typu umiejętności pozwoliłyby konsumentom w dużym stopniu uniezależnić się od pełnych szkodliwej chemii produktów wykonywanych metodami przemysłowymi. Samodzielna nauka poprzez internet lub z podręczników często nie daje bowiem zadowalających rezultatów. Narodowy program podnoszenia poziomu naturalnej odporności po opracowaniu powinien zostać odpowiednio umocowany prawnie. Z wyrazami szacunku Michał Jabłoński” —————- Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta (Plik do pobrania – korespondencja od prezydenta): Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Dialogu i Korespondencji Warszawa, 24 listopada 2020 roku Szanowny Panie Potwierdzamy wpływ Pana korespondencji nadesłanej do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z jej treścią oraz z przedstawionymi przez Pana opiniami i postulatami oraz oczekiwaniami. Pragniemy zapewnić, że Pan Prezydent z dużym szacunkiem i uznaniem odnosi się do działań podejmowanych przez obywateli, zainteresowanych ważnymi sprawami o znaczeniu ogólnospołecznym, w tym kwestią ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Jednocześnie informujemy, że zdrowie obywateli oraz ochrona środowiska znajdują się w kręgu stałego zainteresowania Pana Prezydenta. Proponujemy, aby swoje propozycje i postulaty skierował Pan bezpośrednio do właściwych urzędów administracji państwowej tj. Ministerstwa Zdrowia (adres: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) i Ministerstwa Klimatu i Środowiska (adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa). Pozdrawiamy Pana serdecznie życząc wszelkiej pomyślności. Z poważaniem Specjalista Iwona Augustynowicz   Autor wpisu: Paweł Januszek / Postaw na Wolność Temat do dyskusji na forum: https://postawnawolnosc.pl/forum/topic/panie-prezydencie-czy-moze-zostac-stworzony-narodowy-program-podnoszenia-poziomu-naturalnej-odpornosci-organizmu/  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE