[WIDEO] „O śmiertelności wśród dzieci na covid-19 oraz absurdalności oczekiwania na IV falę epidemii”

[WIDEO] „O śmiertelności wśród dzieci na covid-19 oraz absurdalności oczekiwania na IV falę epidemii”
Paweł Klimczewski: Zapraszam dziś o 20:00 na kanał Media Narodowe na rozmowę o śmiertelności wśród dzieci na covid-19 oraz absurdalności oczekiwania na IV falę epidemii, gdy nie było jeszcze fali pierwszej. Aby dostawać newsletter Pawła Klimczewskiego wystarczy wysłać dowolny e-mail na adres: newsletter@pawelklimczewski.pl *Paweł Klimczewski, socjolog, jedyny polski współautor pierwszego tomu książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”, w której odtwarza przebieg modelu epidemiologicznego SEIR dla Polski w I połowie 2020 roku. Ekspert analizy rynku danych demograficznych i rynku mediów. Autor programów predykcyjnych opartych o modele genetyczne i mechanizmy uczenia maszynowego z wykorzystaniem wielkich zbiorów danych (Big Data). Współtwórca metodologii badań mediów w Polce, szef i członek zespołu metodologicznego największego na świecie badania czytelnictwa prasy i konsumpcji. [Autor analiz matematycznych w epidemiologii / grupa C19] Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność źródło: Paweł Klimczewski (newsletter) / Media Narodowe (YouTube) Temat do dyskusji na Forum: https://postawnawolnosc.pl/forum/topic/wideo-o-smiertelnosci-wsrod-dzieci-na-covid-19-oraz-absurdalnosci-oczekiwania-na-iv-fale-epidemii-2/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE