„Bogdanka” wymaga od Górników aktualnego certyfikatu COVID – zarządzenie Prezesa

„Bogdanka” wymaga od Górników aktualnego certyfikatu COVID – zarządzenie Prezesa
W związku z wirusem SARS CoV-2, w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19 władze Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. uznały za konieczne wprowadzenie dodatkowych tymczasowych zasad… Poniżej prezentujemy skan Zarządzenia Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w sprawie obowiązku posiadania przez pracowników spółki oraz pracowników podmiotów zewnętrznych aktualnego certyfikatu COVID w celu podejmowania działań rozwojowych i udziału w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w formie stacjonarnej. Temat na Forum dyskusyjnym: https://postawnawolnosc.pl/forum/topic/bogdanka-wymaga-od-gornikow-aktualnego-certyfikatu-covid-zarzadzenie-prezesa-3/#postid-30 Autor: Postaw na Wolność / Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE