[PONIATOWA] „Bieg po odporność i spacer po zdrowie” / Zbiórka podpisów „Nigdy więcej nauki zdalnej”

[PONIATOWA] „Bieg po odporność i spacer po zdrowie” / Zbiórka podpisów „Nigdy więcej nauki zdalnej”
Kolejne – po Opolu Lubelskim – prozdrowotne spotkanie aktywnych obywatelsko mieszkańców powiatu opolskiego. Tym razem w Poniatowej. Poza prozdrowotną rekreacją mającą na celu podniesienie odporności naturalnej, będzie możliwość podpisania projektu ustawy przeciw zdalnemu nauczaniu dzieci. Wraz ze Stowarzyszeniem Rzecznik Praw Rodziców zachęcamy do włączenia się i wsparcia akcji zbiórki podpisów pod projektem ustawy przeciwko edukacji zdalnej. „Nigdy więcej nauki zdalnej – inicjatywa obywatelska”. Włącz się! Presja ma sens, działanie daje efekty! – Po co to robić? Robimy to dla naszych dzieci. – Dlaczego ja? Nikt inny nie zrobi tego za Ciebie. Zapraszamy do podpisywania się pod projektem ustawy rodziców uczniów, dziadków, uczniów, każdego kto rozumie jak poważnym problemem jest uszczerbek na edukacji i wiedzy, gdy nauka opiera się na zdalnej fikcji i jest utrudniona. Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego Klub odporności naturalnej i profilaktyki zdrowotnej – https://postawnawolnosc.pl/2021/10/07/powiat-opolski-powstaje-klub-odpornosci-naturalnej-i-profilaktyki-zdrowotnej-inicjatorem-jest-grupa-glos-obywatelski-powiatu-opolskiego/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE