Dyrekcja wyprasza dzieci ze szkoły z powodu braku maseczek na twarzy. Czy to dyskryminacja?

Dyrekcja wyprasza dzieci ze szkoły z powodu braku maseczek na twarzy. Czy to dyskryminacja?
Dziś w jednej ze szkół średnich dyrekcja wypraszała uczniów bez masek ze szkoły. Być może tego typu pismo (poniżej w załączniku) jest w stanie powstrzymać zapędy w pozbawianiu naszych dzieci i młodzieży możliwości udziału w edukacji szkolnej, być może rodzice z tego przykładu skorzystają wedle swojej woli. Jakoś trzeba się bronić przed sanitaryzmem i przymuszaniem do tzw. „kagańców”. Szkody na zdrowiu, wynikające z długotrwałego zakrywania ust i nosa mogą spotęgować choroby układu oddechowego. Układ odpornościowy może zostać osłabiony, przez to, że dziecko narażone jest na stres, na bakterie, wirusy, grzyby gromadzące się na maskach. A sezon chorobowy przeziębieniowy trwa. Zachęcamy koniecznie do zapoznania się np. z publikacjami Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, a także Ordo Medicus („Niemieckie badania: Maseczki zagrażają zdrowiu uczniów”), w których nakaz noszenia masek jest krytykowany przez utytułowanych lekarzy i naukowców. Zachęcamy do wydruku artykułów ze strony PSNLiN, aby opierać się na merytoryce i nauce, w przypadku natarczywych ataków na wasze dzieci. Link do publikacji PSNLiN: https://psnlin.pl/artykuly,dystans-dezynfekcja-maseczki,19,0.html Oświadczenie rodziców – brak zgody na zakrywanie przez dziecko ust i nosa (Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności): https://gloswolnosci.pl/wzory-pism/oswiadczenie-rodzicow-brak-zgody-na-zakrywanie-przez-dziecko-ust-i-nosa-stosowanie-srodkow-do-dezynfekcji-rak-oraz-na-umieszczanie-dziecka-w-izolatorium-w-razie-wystapienia-objawow-chorobowych Poniżej wniosek o wydanie dokumentu przez Dyrekcję. Link do dyskusji na FORUM: https://postawnawolnosc.pl/forum/topic/dyrekcja-wyprasza-dzieci-ze-szkoly-z-powodu-braku-maseczek-na-twarzy-czy-to-dyskryminacja-2/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)