Kilka dni temu na portalu Postaw na Wolność w artykule pt. „Bogdanka wymaga od Górników aktualnego certyfikatu COVID – zarządzenie Prezesa” zamieściliśmy informację na temat wprowadzania „dodatkowych zasad” w kopalni oraz skan Zarządzenia nr 38/2021 podpisanego przez Artura Wasila Prezesa Spółki: „Zarządzenie Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w sprawie obowiązku posiadania przez pracowników spółki oraz pracowników podmiotów zewnętrznych aktualnego certyfikatu COVID w celu podejmowania działań rozwojowych i udziału w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w formie stacjonarnej.” We wtorek, 19.10.2021r.,  poseł na Sejm RP Jakub Kulesza podjął inicjatywę obrony pracowników Lubelskiej Kopalni Bogdanka S.A. Poniżej zamieszczamy odpowiedź opublikowaną w mediach społecznościowych przez posła Kuleszę oraz pismo, które złożył do Prezesa Zarządu Spółki Artura Wasila:
„Zarząd lubelskiej kopalni Bogdanka pozbawia niezaszczepionych pracowników prawa do rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach. Co to oznacza?
W najlepszym wypadku zdegradowanie na niższe stanowisko i obniżenie wynagrodzenia.
Tego boją się pracownicy. Jak mówią, zakaz szkoleń czy innych aktywności to początek segregacji na tych, którzy mają prawa i tych, którzy ich nie mają. Na tych lepszych i tych gorszego sortu.
Przerażające!
Prezes Zarządu wydał Zarządzenie, które obowiązuje pracowników od dziś. Co jest zdumiewające, Zarząd uważa, że działa zgodnie z prawem.
Co znajdziemy w przepisach zarządzenia?
„Pracownik Spółki/pracownik podmiotu zewnętrznego nieposiadający aktualnego certyfikatu COVID nie jest uprawniony do udziału w szkoleniu wewnętrznym lub do podjęcia działania rozwojowego – organizowanych w formie stacjonarnej”.
Z niecierpliwością czekam na podstawy prawne, których nigdzie nie mogę znaleźć. A z jeszcze większą niecierpliwością czekam aż Zarząd wycofa to bezprawne Zarządzenie.
Więcej szczegółów i pismo jakie wystosowałem w ramach interwencji, znajdziecie na mojej stronie.
Link w komentarzu👇
Autor: Postaw na Wolność / Paweł Januszek
źródło: Jakub Kulesza #NowePokolenie / https://kulesza.pl

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)