Poniżej zamieszczamy linki do publikacji niezależnych środowisk naukowych, lekarzy i prawników na temat zasłaniania ust i nosa maseczkami oraz wpływu ich na zdrowie dzieci i młodzieży. Zalecamy zapoznanie się z informacjami, wydrukowanie tych treści, pozyskiwanie wiedzy, badań i opinii naukowych, aby merytorycznie przeciwstawiać się sanitaryzmowi chroniąc siebie i swoje dzieci. Ordo Medicuslink: Niemieckie badania: Maseczki zagrażają zdrowiu uczniów – Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą społeczną lekarzy i naukowców różnych dziedzin na rzecz promocji zdrowia, wolności osobistej, wolności słowa i niezależnej nauki. Inicjatywa powstała w marcu 2021 w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, nieekonomiczne i często bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowcówlink:  https://psnlin.pl/artykuly,dystans-dezynfekcja-maseczki,19,0.html – Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców – PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do służby zdrowia. Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności – link: Oświadczenie rodziców – brak zgody na zakrywanie przez dziecko ust i nosaStowarzyszenie zrzesza prawników, którzy aktywnie przeciwstawiają się ograniczeniu praw i wolności obywatelskich w czasie stanu epidemii. Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)