Przymuszają twoje dziecko do długotrwałego noszenia maseczek? Naukowcy, lekarze, prawnicy są po Twojej stronie.

Przymuszają twoje dziecko do długotrwałego noszenia maseczek? Naukowcy, lekarze, prawnicy są po Twojej stronie.
Poniżej zamieszczamy linki do publikacji niezależnych środowisk naukowych, lekarzy i prawników na temat zasłaniania ust i nosa maseczkami oraz wpływu ich na zdrowie dzieci i młodzieży. Zalecamy zapoznanie się z informacjami, wydrukowanie tych treści, pozyskiwanie wiedzy, badań i opinii naukowych, aby merytorycznie przeciwstawiać się sanitaryzmowi chroniąc siebie i swoje dzieci. Ordo Medicuslink: Niemieckie badania: Maseczki zagrażają zdrowiu uczniów – Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą społeczną lekarzy i naukowców różnych dziedzin na rzecz promocji zdrowia, wolności osobistej, wolności słowa i niezależnej nauki. Inicjatywa powstała w marcu 2021 w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, nieekonomiczne i często bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowcówlink:  https://psnlin.pl/artykuly,dystans-dezynfekcja-maseczki,19,0.html – Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców – PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do służby zdrowia. Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności – link: Oświadczenie rodziców – brak zgody na zakrywanie przez dziecko ust i nosaStowarzyszenie zrzesza prawników, którzy aktywnie przeciwstawiają się ograniczeniu praw i wolności obywatelskich w czasie stanu epidemii. Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE