[WIDEO] Poseł Grzegorz Braun rozbija tablicę z napisem „Okaż certyfikat covidowy”. Źródło: Konfederacja

[WIDEO] Poseł Grzegorz Braun rozbija tablicę z napisem „Okaż certyfikat covidowy”. Źródło: Konfederacja
Poseł Konfederacji rozbił tablicę informacyjną umieszczoną przed wejściem do Filharmonii Narodowej w Warszawie. Komunikat wzywał do okazania przepustki kowidowej. Grzegorz Braun: „Okaż certyfikat covidowy” – nie ma czegoś takiego w prawie polskim! Nie pozwala na takie rzeczy polska Konstytucja! Filharmonia Narodowa występuje w charakterze lidera segregacji sanitarnej. To NIELEGALNE! Nie możemy godzić się na łamanie prawa. źródło: Twitter (Konfederacja) Autor: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)