BILD prosi wszystkie dzieci o przebaczenie! „Wstydzimy się jako społeczeństwo.”

BILD prosi wszystkie dzieci o przebaczenie! „Wstydzimy się jako społeczeństwo.”
Translator:  „Wstydzimy się jako społeczeństwo. Chciałbym powiedzieć to jak najdokładniej: co wam, dzieci, zrobił rząd, który my jako rodzice wybraliśmy także i przede wszystkim dla was, czego najwyraźniej nie krytykowaliśmy wystarczająco ostro za zamknięte szkoły i zamknięte boiska piłkarskie, zawstydza nas jako społeczeństwo. Ofiarom przemocy, zaniedbań, izolacji, emocjonalnej samotności. Za to, że polityka i media donoszą, że do dziś, podobnie jak trucizna, daje poczucie, że jesteś śmiertelnym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Nie jesteś, nie daj się przekonać. Musimy cię chronić, a nie ciebie nas.” „Das beschämt uns als Gesellschaft. Millionen Kindern in diesem Land, für die wir als Gesellschaft alle miteinander verantwortlich sind, möchte ich sagen, was unsere Bundesregierung und unsere Kanzlerin bisher nicht wagen zu sagen: Wir bitten Euch um Verzeihung. Wir bitten Euch um Verzeihung für anderthalb Jahre einer Politik, die Euch zu Opfern gemacht hat. Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation, seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die Euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, Ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft.” źródło: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/weil-die-bundesregierung-es-nicht-macht-bild-bittet-kinder-um-verzeihung-76535200.bild.html Translator: „Pełne ogródki piwne, puste sale lekcyjne. Szwedzi nigdy nie zamykali swoich szkół. Wypełnili swoją odpowiedzialność wobec dzieci. My nie jesteśmy. Minister ds. dzieci właśnie opuściła swój urząd przedwcześnie, aby móc przygotować się do kampanii wyborczej bez oskarżeń o prace doktorskie. Franziska Giffey wyszła bez pozostawienia karteczki samoprzylepnej z dwoma zdaniami o tym, co można zrobić lepiej dla dzieci. Nie ma już cynicznego wyrazu obojętności wobec powierzonych im osób. Przede wszystkim BILD zawsze ostrzegał, że to, co przydarzyło się naszym dzieciom, ma wystarczająco dużo ludzi. Ale nic się nie stało. Czy odbył się szczyt Merkel dla dzieci? Nie. Zamiast tego powiedziano naszym dzieciom, że jeśli odważą się być dziećmi, spotkać się z przyjaciółmi, zabiją babcię. Nic z tego nigdy nie zostało naukowo udowodnione. Łatwo było to powiedzieć, bo dzieci nie walczą i nie głosują.” „Biergärten sind voll, Klassenräume sind leer. Die Schweden haben ihre Schulen nie geschlossen. Sie sind ihrer Verantwortung den Kindern gegenüber gerecht geworden. Wir nicht. Die Ministerin der Kinder hat sich gerade vorzeitig aus ihrem Amt verabschiedet, um sich von Doktorarbeit-Vorwürfen ungestört auf einen Wahlkampf vorbereiten zu können. Franziska Giffey ging, ohne auch nur einen Post-it zu hinterlassen mit zwei Sätzen, was man für Kinder besser machen könnte. Man kann Gleichgültigkeit gegenüber den Anvertrauten nicht zynischer zum Ausdruck bringen. Vor allem, was unseren Kindern geschehen ist, haben genug Menschen, hat auch BILD immer gewarnt. Doch nichts geschah. Gab es den Merkel-Gipfel für Kinder? Nein. Stattdessen wurde unseren Kindern eingebläut, sie würden Oma umbringen, wenn sie es wagen würden, Kinder zu sein, ihre Freunde zu treffen. Nichts davon hat je jemand wissenschaftlich belegt. Es war nur bequem, das zu behaupten, weil Kinder sich nicht wehren und nicht wählen.” Aytor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność / Lubelski Bunt źródło: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/weil-die-bundesregierung-es-nicht-macht-bild-bittet-kinder-um-verzeihung-76535200.bild.html
			

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)