[WIDEO] Przedstawiono wyniki sekcji zwłok ośmiu osób, które zmarły po szczepieniu COVID19. Instytut w Reutlingen w Niemczech

[WIDEO] Przedstawiono wyniki sekcji zwłok ośmiu osób, które zmarły po szczepieniu COVID19. Instytut w Reutlingen w Niemczech
Konferencja prasowa patologów w Instytucie w Reutlingen w Niemczech. [LINK: https://rumble.com/embed/vlgnyh/?pub=p0gr5]

prof. dr. Arne Burkhardt prof. dr. Walter Lang prof. dr. Peter Schirmacher

W instytucie patologicznym w Reutlingen w poniedziałek 20 września 2021 r. zostały przedstawione wyniki sekcji zwłok ośmiu osób, które zmarły po szczepieniu COVID19. Analizy tkanek przeprowadził patolog prof. dr. Arne Burkhardt i prof. dr. Walter Lang. Wyniki potwierdziły wypowiedź prof. dr. Peter Schirmacher, że w ponad 40 zwłokach poddanych autopsji, które zmarły w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu COVID-19, około jedna trzecia zmarła w wyniku szczepienia. W ramach transmitowanej na żywo konferencji prasowej pokazane zostały mikroskopowe szczegóły zmian w tkankach.

Czy żaden rząd nie jest zaniepokojony i zaalarmowany wynikami badań 3 najwyższej klasy profesorów?

Czemu nie działają służby? Czemy nie działa Rada Medyczna? Czemu w Polsce żaden poważny instytut naukowy nie jest zainteresowany losem całego narodu „wyszczepianego” eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej, które wg niemieckich profesorów niosą śmierć? Czy to globalne ludobójstwo, zbrodnia przeciw ludzkości, jakiś rodzaj globalnej ignorancji, amnezji? Z czym mamy do czynienia? Dlaczego wszyscy ministrowie zdrowia ignorują alarmujące wyniki badań niezależnych autorytetów medycznych? Kiedy Minister Zdrowia odpowie na te pytania? Po niemożliwych do odwrócenia skutkach „wyszczepienia” całego Narodu?

źródła:

Link do strony organizatorów konferencji: https://www.pathologie-konferenz.de/

Link do artykułu PSNLiN: https://psnlin.pl/news,przyczyny-zgonow-po-szczepionkach-p-covid-19,111.html

Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)