„Przestańmy leczyć COVID-19!?” Czy wszczęcie postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca na prośbę wiceprezesa NFZ Bernarda Waśko, może mieć inny cel, niż wnioskowany?

„Przestańmy leczyć COVID-19!?” Czy wszczęcie postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca na prośbę wiceprezesa NFZ Bernarda Waśko, może mieć inny cel, niż wnioskowany?
Czy wszczęcie postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca na prośbę wiceprezesa NFZ Bernarda Waśko, może mieć inny cel, niż wnioskowany w owym piśmie? Nie wiem jak Państwo, ale ja lubię zadawać sobie takie alternatywne pytania, jak również stosować metodę dedukcji… Dane wyjściowe: A. Rzecznik Praw Pacjenta. Jest on centralnym organem administracji rządowej. Rzecznika powołuje, odwołuje oraz sprawuje nadzór nad jego działalnością Prezes Rady Ministrów. B. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje minister właściwy ds. zdrowia. Cel wnioskowany, tudzież deklarowany – jak czytamy w piśmie B.Waśko – polega na skierowaniu podejrzeń, iż leczenie covid-19 amantadyną przez doktora Włodzimierza Bodnara, w jego placówce NZOZ OPTIMA w Przemyślu, mogłoby mieć znamiona eksperymentu medycznego. Troska ta jest w rzeczy samej warta docenienia, np. z poziomu pacjenta. Jednak na czym mógłby polegać cel rzeczywisty? Tu warto zadać kilka pytań: Czy środowisko lekarzy, którzy zgodnie a powołaniem i etyką zawodową, podejmują się leczenia covid-19 mogą nabrać obaw? Czy opinia publiczna, a za nią osoby, u których bariera odporności immunologicznej zostanie pokonana, w następstwie czego pojawią się objawy wskazujące na infekcję, przestaną szukać pomocy u lekarza leczącego amantadyną? Co jeszcze wyniknie z zarzutów zawartych w piśmie upraszającym wszczęcie postępowania przeciw dr Bodnarowi, skierowanym przez piastującego państwową posadę wiceprezesa NFZ do Rzecznika Praw Pacjenta? Pan doktor Włodzimierz Bodnar na stronie internetowej swojej placówki zadaje takie pytanie: „Przestańmy leczyć COVID-19!?” Włodzimierz Bodnar, pediatra, specjalista chorób płuc (fragment tekstu, całość TU – LINK): Pismo wiceprezesa NFZ (grafika powyżej – LINK) było podstawą do wszczęcia postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta przeciwko naszej przychodni, bo możemy jego zdaniem naruszać zbiorowe prawa pacjentów. Jestem pełny podziwu, że Pan Bernard Waśko tak dba o zdrowie i prawa pacjenta. Nareszcie dzięki Pana pomocy może nastąpi przełom, zaczniemy z odpowiednim nastawieniem dbać o zdrowie i życie pacjentów w Polsce. Z drugiej strony nietrudno zapomnieć o wypowiedzi Rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który wskazywał, że pacjenci sami muszą sobie otworzyć przychodnie, bo Ministerstwo nic w tej sprawie nie może zrobić. A szkoda, że nie zajął Pan wtedy stanowiska w tej sprawie, zwłaszcza przy Pana tak pełnym zaangażowaniu i trosce o pacjenta! Warto wspomnieć o samym Rzeczniku Praw Pacjenta. Na październikowej konferencji Rynku Zdrowia w Warszawie rzecznik publicznie przedstawił, że w ostatnim roku wpłynęło do niego ponad 100 000 skarg pacjentów na nieprawidłowe działanie służby zdrowia w pandemii. Większość dotyczyła właśnie braku dostępu do lekarza. Życzyłbym sobie sprawozdania, w jakiej ilości te sprawy zostały załatwione. A to nam, na podstawie absurdalnych zarzutów ze strony prezesa NFZ chętnie wytoczono sprawę przeciwko mojej otwartej dla pacjentów przychodni lekarskiej i wisi nad nią widmo kary nawet do 5 milionów złotych oraz zakaz stosowania amantadyny. Mogę tylko podejrzewać, że to dlatego, bo nie zgadzam się z obecną polityką zdrowotną, która polega na śledzeniu zaleceń Rady Medycznej — czyli na nieleczeniu pacjentów. Która do dzisiaj, mimo 1,5 roku trwania pandemii nie wydała żadnej rekomendacji co do choroby COVID-19 na pierwszym etapie, leczenia ambulatoryjnego w przychodni. Chociaż z drugiej strony nie wydano też zakazu stosowania amantadyny. Nawet Ministerstwo Zdrowia finalnie wydało jasne i klarowne komunikaty, że lekarze mogą stosować amantadynę bez przeszkód poza wskazaniami. Widocznie rozporządzenia MZ nie dotyczą NFZ czy Rzecznika Praw Pacjenta. Dziwię się, że nie rozpoczęto jeszcze kolejnego postępowania, które zarzuciłoby mi, że przyjąłem za dużo pacjentów. Chociaż śmiem twierdzić, że to kwestia czasu. […] Na koniec przytoczę motto przewodnie wypowiedziane przez Dr Roberta Malone podczas ostatniej konferencji: “Pozwólcie lekarzom swobodnie leczyć chorobę COVID-19” – Rzym, Wrzesień 2021. Włodzimierz Bodnar, pediatra, specjalista chorób płuc źródło: przychodnia-przemysl.pl Wnioski wyciągnijcie Państwo samodzielnie. Autor wpisu: Paweł Januszek / Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE