[JÓZEFÓW N/WISŁĄ] „Spacer po zdrowie” i zbiórka podpisów pod projektem ustawy przeciw zdalnemu nauczaniu.

[JÓZEFÓW N/WISŁĄ] „Spacer po zdrowie” i zbiórka podpisów pod projektem ustawy przeciw zdalnemu nauczaniu.
Kolejne spotkanie #GOlop (Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego) w ramach Klubu Odporności Naturalnej i Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Spacer po zdrowie”. Tym razem w Józefowie n/Wisłą. Do naszej prozdrowotnej i pro obywatelskiej inicjatywy włączają się kolejni mieszkańcy powiatu opolskiego. Chcemy wspierać tych naukowców i lekarzy, którzy kierują się etyką, nauką, proponują racjonalną i bezpieczną politykę zdrowotną. Dziś się ich zastrasza, grozi im poważnymi konsekwencjami. Dlaczego my nie wpadamy w panikę na słowo koronawirus, tak jak osoby, które uległy masowej medialnej propagandzie, wpadając w psychozę? Po pierwsze zachowaliśmy odporność na najsilniejszą w historii propagandę, co nie jest łatwe w dobie covidowej nawałnicy medialnej. Po drugie, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, iż przyszłość oparta na modelu „homoGMO”, odrzucającym i zastępującym wręcz znaczenie biologicznej odporności naturalnej i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, może wprowadzić nas w bez alternatywną, konieczną, stałą „karuzelę” farmakologii genetycznej. My tego nie chcemy. Lockdowny, przymus noszenia masek oraz wytworzona w labolatoriach odporność genetyczna spowodowały masowe obniżenie naturalnej odporności oraz oficjalnie raportowane na całym świecie NOPy. Takie podejście naszym zdaniem zaprzecza logice i zagraża naszemu bezpieczeństwu, a przede wszystkim naszych przyszłych pokoleń. Obawiamy się, że sztucznie wywołana pandemia może stać się faktem, za sprawą siłą wprowadzanej administracyjnej polityki zdrowotnej, krytykowanej przez niezależne środowiska naukowe i lekarskie, polityki, w którą jesteśmy wpędzani jak stado … jako społeczeństwo, przez polityków. Po trzecie, to co zrobił nasz rząd i wiele innych rządów na świecie oraz wielkie, komercyjne media, niszcząc nasz dotychczasowy ład, zagraża wpędzeniem nas w totalitaryzm. Zamiast wdrożenia „narodowego programu budowania i wzmacniania odporności, racjonalnej profilaktyki zdrowotnej”, władza wpędza nas w bez alternatywne szaleństwo „profilaktyki” farmakologicznej ze skutkami ubocznymi. Zamykanie parków, lasów, izolowanie ludzi, nawet zdrowych, wpędzanie w długofalowy strach, to wykracza poza zdrowy rozsądek, logikę i jak się okazuje w wielu naukowych głosach, może zniszczyć trwałe dotychczas fundamenty zdrowia publicznego. Zbieraliśmy dzisiaj również podpisy pod projektem ustawy Fundacja Rzecznik Praw Rodziców: „Nigdy więcej nauki zdalnej – inicjatywa obywatelska”. Więcej informacji (projekt ustawy, uzasadnienie, formularz podpisów) w załączonym linku: https://rzecznikrodzicow.pl/2021/09/nigdy-wiecej-nauki-zdalnej-inicjatywa-obywatelska-wlacz-sie/ Autor: Paweł Januszek / Postaw na Wolność / Lubelski bunt

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE