Treści na temat pierwotnej profilaktyki zdrowotnej i budowania odporności naturalnej

Treści na temat pierwotnej profilaktyki zdrowotnej i budowania odporności naturalnej
Poniżej na portalu „Postaw na Wolność” w kategorii „Zdrowie / Odporność naturalna” będziemy systematycznie gromadzić ulotki i notatki znalezione w sieci, dotyczące pierwotnej profilaktyki zdrowotnej i budowania odporności naturalnej. Plusem pierwotnej profilaktyki zdrowotnej jest to, że jest budowana na wielowiekowych doświadczeniach i nauce opartej na medycynie hippokratejskiej, a przede wszystkim to, że nie zagraża efektami ubocznymi, tak jak w przypadku chemii i profilaktyki promedycznej opartej na przemyśle farmakologicznym. Znajomość i umiejętność stosowania i używania natury w lecznictwie, może znacznie wesprzeć leczenie chorób, jest też wiele głosów fachowych, naukowych, iż naturalna odporność biologiczna jest kluczowa w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, czyli zapobieganiu chorobom. Warto znać metody klasycznej, naturalnej profilaktyki, stosowanej przez ludzkość całego świata, gromadzącą doświadczenie i wiedzę na jej temat przez całą historię ludzkości. Wśród porad (ulotek, notatek) znajdą się także wskazówki dotyczące wspierania organizmu i radzenia sobie, szczególnie w okresie „lockdownów”, izolacji, stosowania masek (krytykowanych w wielu opiniach naukowców i lekarzy), teleporad i masowego wyłączania oraz ograniczania aktywności psycho-fizycznej w społeczeństwie, wprowadzanych przez władzę RP, przy wsparciu mediów rządowych i komercyjnych, skutkujących chcąc nie chcąc osłabieniem odporności psycho-fizycznej. Rozpoczynamy od tworzenia galerii ulotek, zdając sobie sprawę, że większości z nas ta wiedza jest mało znana lub całkowicie obca, na co też chcemy zwrócić Państwa uwagę. Będziemy starać się rozbudowywać tą kategorię na naszej stronie, wskazywać wartościowe miejsca w sieci internetowej z takimi zasobami, promować wiedzę w Hippokratejskim duchu odpowiedzialności za swój organizm, zachęcać do współtworzenia oddolnego programu odporności naturalnej i świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej. Zachęcamy do wsparcia pomysłu, a także zapraszamy na forum dyskusyjne LINK – FORUM. W najbliższym czasie dodamy materiały dotyczące „morsowania”. Idzie zima, więc warto zapoznać się z tą tematyką i być może podjąć wyzwania. Autor: Paweł Januszek / Postaw na wolność    

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)