APEL O PODJĘCIE NATYCHMIASTOWYCH KROKÓW W CELU WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I LECZNICZYCH OPARTYCH NA FAKTACH

APEL O PODJĘCIE NATYCHMIASTOWYCH KROKÓW W CELU WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I LECZNICZYCH OPARTYCH NA FAKTACH
APEL O PODJĘCIE NATYCHMIASTOWYCH KROKÓW W CELU WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I LECZNICZYCH OPARTYCH NA FAKTACH
Apel został skierowany przez PSNLiN w dniu 5 listopada 2021 roku do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz powołanej przez niego Rady Medycznej, Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.
Wzywamy do zaprzestania procederów, które pozbawiły już tak wiele osób życia i spowodowały pogorszenie stanu zdrowia w polskim społeczeństwie.
Żądamy weryfikacji dotychczasowych zaleceń w oparciu o aktualną wiedzę EBM zgodnie z przedstawionymi poniżej dowodami naukowymi i argumentami.
LUBELSKI BUNT oraz grupa GŁOS OBYWATELSKI POWIATU OPOLSKIEGO w pełni popierają działania i bezpieczną politykę zdrowotną niezależnych lekarzy i naukowców. Oczekujemy przygotowania niezależnego raportu o stanie systemu opieki zdrowotnej i zdrowiu obywateli RP. Sprzeciwiamy się bezalternatywnej polityce wyszczepiennej i lockdownowej, blokady i degeneracji służby zdrowia, i wszelkich błędnych działań władz powodujących niszczenie odporności biologicznej społeczeństwa, sztuczne wywoływanie pandemii i uszczerbku na zdrowiu (włącznie ze zgonami) w wyniku przyjmowania preparatów genetycznych dopuszczonych warunkowo do wstrzykiwania populacji Polaków.
Autor wpisu: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)