Opinie Profesorskie na temat bezprawności nakazu zamaskowania posłów na Sejm RP.

Opinie Profesorskie na temat bezprawności nakazu zamaskowania posłów na Sejm RP.
Posłowie Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, w czasie której przytoczone zostały wyniki ekspertyzy dotyczącej obowiązku maseczkowego. Jak się okazuje, rozporządzenie jest całkowicie bezprawne. Poseł Grzegorz Braun powitał Polaków na konferencji prasowej Konfederacji odbywającej się w Sejmie RP, przedstawiając ekspertyzę prawną dotyczącą tzw. nakazu maseczkowego. – Szczęść Boże. Mam tu w ręku ekspertyzę prawną. Dwie opinie profesorskie. Pan profesor Marek Chmaj i profesor Sabina Grabowska konstatują bezprawność nakazu zamaskowania posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To istotna, nie dla wszystkich nowa, okoliczność w sprawie. Rad jestem, że w ten sposób potwierdzają się wszystkie moje, nazwijmy to w ten sposób, intuicje prawne w tej sprawie. O zreferowanie tych dokumentów proszę Włodzimierza Skalika, dyrektora biura Koła Poselskiego “Konfederacja” i sekretarza generalnego Konfederacji Korony Polskiej – poprosił Braun. – Szanowni państwo. Od ponad roku posłowie Koła Poselskiego “Konfederacja” wielokrotnie zwracali uwagę na bezprawność zarządzeń pani Marszałek i Prezydium Sejmu. Na bezprawność egzekwowania tych przepisów. I okazało się, że głos naszych posłów był cały czas lekceważony. W związku z tym, postanowiliśmy zasięgnąć opinii niewątpliwie dwóch autorytetów w dziedzinie prawa – przedstawił sytuację Włodzimierz Skalik. – Jedna ekspertyza została opracowana przez pana profesora Marka Chmaja, natomiast druga ekspertyza została opracowana przez panią profesor za pośrednictwem Biura Analiz Sejmowych. Ekspertyza ta ma sygnaturę Biura numer 2504/21 – podkreślił Skalik, wskazując na wagę dokumentu. – Ważne zatem, że od chwili wytworzenia tej ekspertyzy, Prezydium Sejmu posiada wiedzę na temat jej konkluzji – zaznaczył poseł Grzegorz Braun. – Ekspertyzy są bardzo wnikliwe, obszerne i będą przekazane wszystkim redakcjom. Zostaną opublikowane także w mediach Konfederacji. Nie będę ich cytować w całości. Nie można jednak nie zacytować konkluzji z obydwu ekspertyz. I tak, w opinii profesora Marka Chmaja “wprowadzenie przez Marszałka Sejmu obowiązku zasłaniania ust i nosa przez osoby przebywające na terenie Sejmu w drodze zarządzenia może zatem pozostawać w sprzeczności z artykułami Konstytucji RP, które wyrażają zasadę wolności osobistej i prawa do decydowania o życiu osobistym”. Jakbym słyszał posłów Konfederacji – zauważył Włodzimierz Skalik. – Dalej, pan profesor Marek Chmaj: “Omawiany obowiązek pozostaje w sprzeczności z artykułem 3 i 4 Ustawy o Wykonywaniu Mandatu Posła i Senatora, w związku z artykułem 104, ustęp 1, i artykułem 106 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Albowiem narusza on swobodę wykonywania mandatu, ogranicza prawo do czynnego uczestnictwa w pracach Sejmu i pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem zapewnienia posłom warunków niezbędnych do skutecznego realizowania obowiązków”. – Dalej, profesor stwierdza: “Podstawą dla wprowadzenia nakazu nie może być rozporządzenie Rady Ministrów. W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zarządzenia Marszałka Sejmu zostały wydane z przekroczeniem delegacji, określonej w artykule 10, ustęp 1, punkt 13 Regulaminu Sejmu, który upoważnia Marszałka Sejmu JEDYNIE do wydawania zarządzeń w zakresie wydawania zarządzeń w celu zapewnienia spokoju i porządku, a nie upoważnia go do wydawania zarządzeń w zakresie ochrony życia i zdrowia, zwłaszcza w zakresie sanitarnym” – czytał ekspertyzę sekretarz generalny Konfederacji Korony Polskiej. -Na zakończenie pan profesor Marek Chmaj: “Zarządzenia Marszałek Sejmu są bezprawne, a niezastosowanie się posła do wspomnianego nakazu NIE MOŻE skutkować wykluczeniem go z obrad, obniżeniem uposażenia czy zastosowaniem innego środka regulaminowego. Próbę egzekwowania takich środków należy uznać za BEZPRAWNĄ ingerencję w sposób wykonywania przez posła mandatu”. Również profesor Grabowska stwierdziła, iż zarządzenia Marszałka Sejmu “nie mają podstaw prawnych”. Z ekspertyzy stworzonej przez dwa autorytety wynika zatem jasno i wyraźnie, iż rozporządzenie dotyczące “maskowania” Polaków jest bezprawne. Co więcej, próby wymuszania stosowania się do niego także stoją w sprzeczności z Konstytucją RP. źródło: Konfederacja / esanok.pl Autor wpisu: Paweł Januszek

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE