[CHODEL] „Spacer po zdrowie” i zbiórka podpisów pod projektem ustawy przeciw zdalnemu nauczaniu.

[CHODEL] „Spacer po zdrowie” i zbiórka podpisów pod projektem ustawy przeciw zdalnemu nauczaniu.
Kolejne spotkanie #GOlop (Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego) w ramach Klubu Odporności Naturalnej i Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Spacer po zdrowie”. Tym razem w Chodlu na Rynku pod Pomnikiem „Poległym i Pomordowanym 1939 – 1945”. Do naszej prozdrowotnej i pro obywatelskiej inicjatywy włączają się kolejni mieszkańcy powiatu opolskiego. Chcemy wspierać tych naukowców i lekarzy, którzy kierują się etyką, nauką, proponują racjonalną i bezpieczną politykę zdrowotną. Dziś się ich zastrasza, grozi im poważnymi konsekwencjami. Zbieraliśmy podpisy pod projektem ustawy Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców: „Nigdy więcej nauki zdalnej – inicjatywa obywatelska”. Więcej informacji (projekt ustawy, uzasadnienie, formularz podpisów) w załączonym linku: https://rzecznikrodzicow.pl/2021/09/nigdy-wiecej-nauki-zdalnej-inicjatywa-obywatelska-wlacz-sie/ Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE