Dr n. chem. Roger Koops: „[…] skup się na edukacji ludzi, jak lepiej utrzymywać układ odpornościowy”

Dr n. chem. Roger Koops: „[…] skup się na edukacji ludzi, jak lepiej utrzymywać układ odpornościowy”
Dr n. chem. Roger Koops z Uniwersytetu Kalifornijskiego: „Jeśli rządy chcą być pomocne w ograniczaniu poważnych chorób i zgonów, narzucanie większej liczby praw i ograniczeń nie jest odpowiedzią. Zamiast tego skup się na edukacji ludzi, jak lepiej utrzymywać układ odpornościowy. Zachęcaj do zdrowszego stylu życia poprzez edukację i programy zdrowotne, szczególnie w mniej szczęśliwym społeczeństwie. Dr n. chem. Roger Koops z Uniwersytetu Kalifornijskiego: „Pomysł nakazu maski jest naprawdę śmieszną, odruchową reakcją i musi zostać wycofany i wyrzucony do kosza na śmieci z katastrofalną polityką, wraz z blokadami i zamykaniem szkół”. —– Roger W. Koops posiada tytuł doktora z chemii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside oraz studia magisterskie i licencjackie na Western Washington University. Pracował w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym przez ponad 25 lat. Link/źródło: https://www.aier.org/article/the-year-of-disguises/

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE