Podpisz petycję w obronie doktora Bodnara. List otwarty do Rzecznika Praw Pacjenta

Podpisz petycję w obronie doktora Bodnara. List otwarty do Rzecznika Praw Pacjenta
Poniżej treść ze strony Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców zawierająca sprzeciw i oburzenie w związku z działaniami podjętymi przez Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca – Rzecznika Praw Pacjenta:
Kliknij w grafikę – podpisz petycję!
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wyraża swój zdecydowany sprzeciw i oburzenie w związku z działaniami podjętymi przez Pana – jako Rzecznika Praw Pacjenta, wobec Pana Doktora Włodzimierz Bodnara, który opracował program leczenia choroby Covid-19 z zastosowaniem znanego od lat leku Amantadyny i uratował zdrowie i życie setek pacjentów. Jako jeden z niewielu lekarzy w Polsce od początku był przy pacjentach, nie izolując się murami poradni i nie udzielając – urągających naszemu zawodowi – teleporad. Jest lekarzem, który opiera się na maksymie „Salus aegroti suprema lex” – zdrowie pacjenta jest najwyższym prawem.”   Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa kancelaria@rpp.gov.pl Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców wyraża swój zdecydowany sprzeciw i oburzenie w związku z działaniami podjętymi przez Pana – jako Rzecznika Praw Pacjenta, wobec Pana Doktora Włodzimierz Bodnara, który opracował program leczenia choroby Covid-19 z zastosowaniem znanego od lat leku Amantadyny i uratował zdrowie i życie setek pacjentów. Jako jeden z niewielu lekarzy w Polsce od początku był przy pacjentach, nie izolując się murami poradni i nie udzielając – urągających naszemu zawodowi – teleporad. Jest lekarzem, który opiera się na maksymie „Salus aegroti suprema lex” – zdrowie pacjenta jest najwyższym prawem. Zgodnie z Ustawą o Zawodzie Lekarza, każdy lekarz ma prawo stosować leki poza wskazaniami rejestracyjnymi dla danego specyfiku, zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą medyczną, co potwierdził w grudniu 2020r. Minister Zdrowia. Nieznajomość tej ustawy powoduje, iż Pana działania są w pełni bezprawne a – nazywanie leczenia amantadyną pacjentów zarażonych Sars-CoV-2 eksperymentem – nie ma żadnych podstaw merytorycznych. Metoda leczenia opracowana przez dr Włodzimierza Bodnara znalazła uznanie międzynarodowe, czego wyrazem było zaproszenie go, jako jedynego lekarza z Polski, przez Włoski Senat do dyskusji w posiedzeniu na temat skutecznego leczenia COVID-19. Wzięło w nim udział dziesiątki lekarzy, zarówno z Włoch jak i z całego świata. Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego zalecenia skutecznych terapii w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2, od prewencji przez wczesne leczenie do zaawansowanej postaci choroby, co pozwoliłoby na zakończenie pandemii. Czy nie powinien Pan raczej być dumny z Lekarza Polaka zyskującego uznanie międzynarodowe za skuteczne leczenie chorych w dobie pandemii, zamiast oskarżać go i grozić konsekwencjami? Dlatego żądamy od Pana jako Rzecznika Praw Pacjenta, dla którego najważniejszym powinno być skuteczne leczenie chorego, natychmiastowego wycofania jakichkolwiek zarzutów wobec Dr Włodzimierza Bodnara, zapoznanie się z opracowaną przez niego metodą leczenia i rozpropagowanie jej w środowisku medycznym. Nie zgadzamy się na bezpodstawne cenzurowanie lekarzy bowiem nasz zawód jest wolnym zawodem i tylko wtedy możemy leczyć zgodnie z własnym sumieniem, doświadczeniem i wiedzą oraz przede wszystkim według zasady „Primum non nocere”. Z poważaniem, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO PODPISANIA TEGO APELU: https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_do_rzecznika_praw_pacjenta_w_obronie_dr_wodzimierza_bodnara#sign Wspierajmy wspólnie lekarzy, dla których najwyższym dobrem i prawem jest zdrowie pacjenta! Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)