Tysiące lekarzy i naukowców w wielkim proteście przeciwko bezsensownemu i szkodliwemu covid-terrorowi

Tysiące lekarzy i naukowców w wielkim proteście przeciwko bezsensownemu i szkodliwemu covid-terrorowi
Jak podaje portal Życie Kalisza cała plejada światowych lekarzy i naukowców podpisało już deklarację wyrażającą wielki protest przeciwko bezsensownemu i szkodliwemu covid-terrorowi narzucanemu przez rządy. Deklarację podpisało już około 13000 lekarzy i naukowców medycznych, m.in. wynalazca technologii szczepionki na covid-19. Nadal można ją podpisywać, linki poniżej. Media głównego nurtu milczą na ten temat, podobnie jak milczą o tragediach ludzkich związanych z polityką lockdownową, totalitarną oraz o dziesiątkach protestów zwykłych ludzi w wielu miejscach świata. Protestują min. przeciwko: – przeciwko bezprecedensowym atakom na ich zdolność do opieki nad  pacjentami – przeciwko wymuszaniu strategii leczenia „jeden rozmiar dla wszystkich”, co skutkuje niepotrzebnymi chorobami i śmiercią, – przeciwko zniechęcaniu lekarzy do publicznej dyskusji zawodowej i wymiany poglądów na temat nowych i pojawiających się chorób – przeciwko fałszywej trosce o zdrowie mogącej w rzeczywistości stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości. – przeciwko politycznej ingerencji w praktykę medyczną i relacje lekarz/pacjent – przeciwko narzucaniu ograniczeń  w przepisywaniu bezpiecznych i skutecznych terapii. Ograniczenia te nadal powodują niepotrzebne choroby i śmierć. W związku z rosnącym z dnia na dzień poparciem w/w deklaracji przez kolejnych mądrych lekarzy z całego świata, stworzyli drugą deklarację, gdzie na drodze wielu badań medycznych i wspólnego konsensusu zauważono, że: – nie powinno się poddawać przymusowym szczepieniom zdrowych dzieci – nie powinno się nakazywać szczepień ani żadnych ograniczeń osobom, które w sposób naturalny przechorowały Covid i nabyły naturalną odporność – wszystkie urzędy zdrowia powinny przestać się wtrącać lekarzom w sposób leczenia Źródła: zyciekalisza.pl: https://zyciekalisza.pl/artykul/13000-lekarzy-z-calego/1240096 Pierwsza deklaracja LINK: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/original/ Druga deklaracja LINK: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/ Wykłady i komentarze lekarzy i naukowców LINK: https://globalcovidsummit.org/

Podpisanie deklaracji możliwe jest tutaj: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/

 

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE