Transmisja z konferencji prasowej „Nauczyciele dla wolności”. 12.11.2021r., godz. 11:00

Transmisja z konferencji prasowej „Nauczyciele dla wolności”. 12.11.2021r., godz. 11:00

Relacja na żywo – 12.11.2021 na kanale: https://www.facebook.com/PortalRebel24/

REBEL24: „Zapraszam na transmisję z konferencji prasowej, która odbędzie się 12.11 godz. 11:00, w biurze Centrum Życia i Rodziny przy ul. Nowogrodzkiej 42 Warszawa.
W związku z zatrważającym przyrostem problemów psychiatrycznych wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększoną liczbą samobójstw wśród małoletnich w ostatnich dwóch latach jako grupa inicjatywna „Nauczyciele dla Wolności” we współpracy z wieloma innymi organizacjami kierujemy pismo do ministra edukacji Przemysława Czarnka.
Odbędzie się konferencja prasowa, w której zaprezentują skierowane do ministra pismo, opowiedzą o konkretnych aktach segregacji w szkołach i na wyższych uczelniach, o chaosie i zaburzonym sposobie funkcjonowania placówek oświatowych, o dyskryminacji i niezgodnym z logiką ani prawem finansowym karaniu niektórych nauczycieli, a także o nadużywaniu władzy przez dyrektorów i krzywdzącym traktowaniu uczniów.”
Autor wpisu: Paweł Januszek / Lubelski Bunt / Postaw na Wolność / Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)